המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2012

ארכיון כתבות 2012

תאריך: 14/02/2012

האוצר סירב לצרף את המועצה לצרכנות לוועדה לבחינת התחרות בין הבנקים

המועצה לצרכנות: סירוב האוצר לצרף נציגי המועצה לצרכנות לוועדה לבחינת התחרות בין הבנקים, מעלה ספקות כבדים ביחס לכוונה האמיתית מאחורי הקמת הועדה 

לאור הביקורת על ההתעלמות של וועדת טרכטנברג מסוגיות התחרות במערכת הבנקאית, החליטו בנק ישראל ומשרד האוצר להקים ועדה בין משרדית שתבחן את היעדר התחרותיות בענף הבנקאות, בשל הכשלים הצרכניים החמורים והמתמשכים בתחום.

על הוועדה הוטל להמליץ על צעדים להגברת התחרותיות בענף, ובין היתר, לפשט את המוצר הבנקאי, להעצים את כוח המיקוח של הצרכן, ולשפר את חוק שירות נתוני האשראי על מנת לקדם את התחרות בין הבנקים על האשראי במגזר משקי הבית והעסקים הקטנים, תוך שמירה על חוסנה של המערכת הבנקאית בישראל.

עם פרסום ההודעה על כינונה של הוועדה,  ולנוכח העובדה כי בין חבריה  נעדר נציג אשר ייצג את  עמדת הצרכנים,  פנתה  המועצה לצרכנות לשר האוצר, בבקשה לצרף נציג המועצה לצרכנות לוועדה, כדי שהרכב הועדה ישקף את האיזון בין האינטרסים של שמירה על יציבות הבנקים ורווחת הצרכנים.

שר האוצר השיב לאחרונה למועצה כי  "הצוות הינו צוות עבודה פנימי , ו"לא מצאנו לנכון לשלב בין חבריו בעלי עניין שאינם מקרב עובדי בנק ישראל והממשלה".

מנכ"ל המועצה לצרכנות עו"ד אהוד פלג אומר כי התחמקות האוצר מצירוף המועצה לצרכנות לוועדה מעוררת ספק גדול לגבי כנות כוונותיהם של מקימי הועדה. 
בשנים האחרונות המועצה לצרכנות הייתה שותפה לועדות בין משרדיות ברוב התחומים במשק בהם יש היבטים צרכנים, כמו התיירות, התחבורה, התקשורת ועוד. לדברי המועצה דווקא בתחום הבנקאות, תחום בו קבעה ועדת טרכטנברג כי הרגולטורים הזניחו את תפקידם בשמירה על רווחת הצרכנים, מסרב האוצר לצרף את נציגי הצרכנים לוועדה.
"המפקח  על הבנקים לא נזקק לועדה כדי להשתמש בסמכויותיו ולעשות את הפעולות הנידרשות לשם דאגה לאינטרס הצרכנים. הצורך בהקמת הועדה היא עדות חותכת לחוסר הצלחתו במשימה זו, ועל רקע זה תמוהה עוד יותר ההחלטה להעמידו בראש הועדה, ולחסום את ההשתתפות בה בפני  הצרכנים" מוסיף עו"ד  פלג.