המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2012

ארכיון כתבות 2012

תאריך: 26/03/2012

המועצה הישראלית לצרכנות בביקורת חריפה על דברי נגיד בנק ישראל: טרכטנברג צדק!

בדיון מיוחד שהתקיים בוועדת הכלכלה של הכנסת ביום רביעי  21.3.12 בו  דיווח המפקח על הבנקים על מצב עמלות העו"ש, התייחס הנגיד פישר לביקורת הציבורית על עלות השירותים הבנקאיים בטענה שהיא "פופוליסטית ועלולה לסכן את יציבות הבנקים".

המועצה לצרכנות  מאשימה את  בנק ישראל בתפקידו כרגולטור של שוק הבנקאות  כי הוא שוכח את רווחת הצרכנים.  מנכ"ל המועצה לצרכנות אומר כי "בנק ישראל משול לשומר בעל שתי עיניים: עין הפקוחה על יציבות הבנקים ועין האמורה להיות פקוחה על רווחתם של הצרכנים. כיום נדמה שראייתו של השומר בעין אחת נחלשה מאד".

מנכ"ל המועצה  אומר כי פופוליזם הוא חזרה על סיסמאות שאינן מבוססות על המציאות. טענתו של הנגיד כי משמעות ביטול עמלות העו"ש כמוה כקבלת שירותים בנקאיים בחינם, מתעלמת מן המציאות:
א. הבנק מרוויח מחשבון העו"ש כמה פעמים: גם מהעמלות, גם מריביות משיכת היתר, וגם מהשימוש בכספי הפיקדונות ויתרות הזכות הנמצאים אצלו.
ב. הבנק לוקח עמלות גם כשאינו נותן שירות: עמלת המינימום היא בעצם עמלת אין – עמל.
ג. הממונה על ההגבלים העסקיים, רונית קן, חשפה בדוח שלה על העברת מידע אסור בין הבנקים בנוגע לעמלות העו"ש, כי לבנקים פעמים רבות אין תחשיבים לצורך קביעת עמלות העו"ש וכדברי "בנק הפועלים" במסמך שתפשה, הם לוקחים עמלות על-פי העיקרון: "לעולם תיקח".

עו"ד פלג גם דוחה את טענתו של הנגיד כי יש חשש ליציבות הבנקים אם יבוטלו העמלות, ומזכיר כי חלקן של עמלות העו"ש למגזר משקי הבית הוא כשני  אחוז בלבד מהכנסות הבנקים. יציבות הבנקים היא גם אינטרס של הצרכנים  ואין שום כוונה לסכן אותה. מצער שהנגיד מעביר את האחריות לעלות השירותים הבנקאיים אל הצרכנים עצמם וקורא להם להפעיל הרגלים של צרכנות נבונה, כאשר ביד השנייה הוא חוסם אפשרות של הצגת מידע באופן שיאפשר לצרכנים יכולת השוואה.

סקר של המועצה לצרכנות מוכיח כי מצוקתו של הצרכן היא בחוסר יכולת להשוות את העלויות של ניהול חשבון העו"ש בין הבנקים השונים, בגלל הצגתן בערבוביה של עמלות בשקלים וריביות:
70% מן הצרכנים נכשלו במשימה זו.
65% מן הנשאלים אומרים אם יפשטו עבורם את ההשוואה ע"י טיפול ברכיב עמלות העו"ש יתחילו להשוות בין הבנקים. 
רק טיפול בבעיית עמלות העו"ש- קובעים במועצה- יחשוף את הצרכנים לפער הריביות ויאפשר להם להשוות בין הבנקים ואז ניתן יהיה להפעיל צרכנות נבונה הלכה למעשה.

הצעת החוק שיזמה המועצה לצרכנות, המקודמת היום ע"י 21 חברי כנסת ובהם 6 ראשי ועדות בראשות יו"ר ועדת הכלכלה, היא הצעת פשרה מאוזנת בין הדרישה לבטל כליל את עמלות העו"ש לבין ההכרה בזכות הבנקים לגבות תשלום עבור שירותים.
הצעת החוק קובעת כי בנק לא יגבה עמלות, אם הוא מרוויח מחשבון עו"ש באמצעות הריביות על יתרות החובה ומהשימוש ביתרות הזכות, וכי המפקח על הבנקים הוא שיקבע מהי יתרת הזכות ויתרת החובה המינימאליות, שתפטורנה  את הלקוח מהעמלות.
הצעה מאוזנת כזאת צריכה להיות מאומצת ע"י בנק ישראל  והצגתה כקבלת שירותים בחינם אין לה כל קשר למציאות- אומרים במועצה ומוסיפים: חמור הדבר שנגיד בנק ישראל  מכנה כפופוליזם הצעת חוק המובלת ע"י חברי כנסת מנוסים ופוסל מכל וכל את ממצאי מרכז המחקר של הכנסת.
המועצה לצרכנות הציעה לבנק ישראל  ב- 2011 לבנק ישראל לצאת לבדיקה משותפת של בעיית העמלות העו"ש,  ונענתה  כי אינו מכיר כלל בבעיית העמלות ואינו מוכן לבדוק אותה.
באופן מסורתי נמנע בנק ישראל מלהתייחס לשאלות המועצה לצרכנות המועברות לו לפני הדיווח החצי שנתי לועדת הכלכלה, וכך נמנע מהציבור מידע ממנו ניתן היה לעמוד על מצוקתם של משקי הבית בתחום הבנקאות.

מצוקה זו הוכרה על-ידי ארגון ה –G20 שקיבל החלטה לחייב את הממשלות לפעול לחיזוק ההגנה על הצרכנים בשירותים הפיננסיים, בעקבות פנייתו של ארגון הצרכנים הבינלאומי .Consumers International

המועצה לצרכנות הביעה פליאה על כי המפקח על הבנקים הועמד בראש ועדה ציבורית לבחינת     שוק הבנקאות, לאחר שסירב לבדוק את בעיית העמלות ומאחר שכל הסמכויות נמצאו ממילא בידיו לטפל בבעיה שסירב להכיר בה. מן המועצה לצרכנות, לעומת זאת, מנעו את האפשרות להיות מיוצגת באותה ועדה, והדברים אומרים דרשני.

אהוד פלג, מנכ"ל המועצה לצרכנות: אם ניתן לתמצת את דרישת המועצה לפתיחת אפשרות השוואה לצרכני השירותים הבנקאיים באמצעות המוטו: "ולפני עיוור לא תיתן מכשול", הרי שאת טענות המועצה כלפי בנק ישראל ניתן לסכם במשפט: "אין עיוור יותר ממי שמסרב לראות".

=====================================================
* ועדת טרכטנברג קבעה כי הרגולטורים הקדישו משקל מועט אם בכלל לרווחת הצרכנים.