המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2012

ארכיון כתבות 2012

תאריך: 25/07/2012

המועצה לצרכנות: דו"ח ועדת זקן אינו פותר את הקושי העיקרי מולו ניצב הצרכן בבואו לחשב את עלות השירותים הבנקאיים.

בדיון שנערך ביום 17.7.12, בועדת הכלכלה של הכנסת, נמתחה ביקורת חריפה כנגד מסקנות הועדה להגברת התחרותיות בין הבנקים, בראשות המפקח על הבנקים בבנק ישראל, מר דוד זקן.

מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, אמר בדיון, כי דו"ח ועדת זקן מכיל המלצות שאת כולן, ללא יוצא מן הכלל, היה בנק ישראל כרגולטור, מוסמך לבצע כל השנים הללו, אך הוא לא עשה זאת, ולכן, למרבה האירוניה דו"ח הועדה הוא כתב אישום חמור נגד מחדלי בנק ישראל בהגנה על הצרכנים לאורך השנים.
חדלון זה בא לידי ביטוי בעמלות ובריביות ששולמו על ידי צרכנים, בהיקף של מיליארדי שקלים וכן בפגיעה ביכולת הצרכנים להשוות בין הבנקים בבואם לקבל החלטות צרכניות נבונות.

כאן גם החסר העיקרי של דו"ח זה, שאינו פותר את הקושי מולו ניצב הצרכן הקטן בבואו לחשב את עלות השירותים הבנקאיים , בעניין זה קבע עו"ד פלג כי: "בהעדר יכולת השוואה אין יכולת מיקוח ובהעדר התמקחות אין תחרות במגזר משקי הבית!

המועצה הישראלית לצרכנות קראה לועדת הכלכלה להורות לועדת זקן להוסיף לדו"ח 2 המלצות חשובות:
1. ביטול עמלות העו"ש על מנת לסלק את "רשת ההסוואה המונעת השוואה"
2. ביטול עמלת המינימום, כעמלת אין-עמל שאיננה מוצדקת, ונכפית על מי שהבנק איננו טורח עבורו.

עוד ביקשה המועצה לצרכנות מועדת הכלכלה, להנחות את "ועדת זקן" להמליץ על תיקון חוק בנק ישראל באופן שיכלול בסעיף המטרות, התייחסות לשמירה על רווחת צרכנים.

כמון, המועצה ביקשה מועדת הכלכלה להורות על הקמת צוות בין משרדי לניטור ובקרה לשם מעקב אחר יישום המלצות הדו"ח, לרבות דיווח רבעוני לועדת הכלכלה של הכנסת.