המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2012

ארכיון כתבות 2012

תאריך: 19/08/2012

המועצה הישראלית לצרכנות מגיבה להמלצות הצוות להגברת התחרותיות בבנקים: וועדת זקן החטיאה את המטרה כי התעלמה מהצרכנים

מנכ"ל המועצה:  יש לגבש המלצות לפישוט השירות הבנקאי ומחירו ובראשן -ביטול עמלות העו"ש.


המועצה לצרכנות הגישה אתמול את תגובתה לטיוטת ההמלצות של דוח ועדת זקן להגברת התחרותיות בענף הבנקאות.
המועצה לצרכנות סבורה לנוכח דו"ח הועדה והמלצותיה כי הצרכן ואופן התנהלותו לא עמדו לנגד עיני הצוות, ותוהה על העדר מחקר צרכני מקיף, באשר לקשיים העומדים בפני הצרכנים בעת צריכת השירות הבנקאי. סביר להניח כי לו היה נערך מחקר כזה, הצוות היה מגבש המלצות אחרות המותאמות יותר ולפיכך אפקטיביות יותר ונכונות יותר מבחינת הצרכנים.

בנייר העמדה שהגישה לועדה, מציינת המועצה כי מחקרים שביצעה מצביעים על כך שהבעיה העיקרית של הצרכן בתחום הבנקאות היא מורכבות השירות הבנקאי, ובעיקר המבנה המסובך של מחיר השירות בערבוביה של עמלות בשקלים וריביות באחוזים. לאור זאת שיפור מצב הצרכנים מחייב קודם כל את פישוט השרות הבנקאי ומחירו. למרות האמור המלצות הועדה מתמקדות רק בהצעות לשיפור השקיפות, אשר נוסו ונכשלו בעבר. (במחשבון שהעמיד בנק ישראל באתר שלו, עשו הצרכנים שימוש מועט אף לדברי הבנק עצמו).
במסגרת סקר של מכון גיאוקרטוגרפיה עבור המועצה לצרכנות מאוגוסט 2012, בו נשאלו צרכנים איזה מבין השינויים הבאים יסייע להם לבחור בנק), השיבו 71% מהצרכנים כי ביטול עמלות העו"ש הוא שיסייע להם לבחור את הבנק המיטבי מבחינתם; לעומתם רק  29%  העדיפו  את  הצגת עמלות וריביות בפועל (כהצעתה של ועדת זקן).

המועצה טוענת כי ועדת זקן לא הביאה בחשבון את התנהגות הצרכנים. התנגדותם העיקשת של בנק ישראל ומשרד האוצר לשתף בצוות הועדה את המועצה לצרכנות – ארגון הצרכנים היציג – גרמה להחמצת האפשרות לקבל את נקודת המבט הצרכנית הטהורה.
העובדה כי הצרכן לא נמצא במרכז מעייניו של בנק ישראל באה לידי ביטוי גם בסעיף המטרות בחוק בנק ישראל המסדיר את תפקידיו של בנק ישראל, שכן לא נכללות בו מטרות לשיפור ההגינות ביחסי בנק לקוח ו/או הגנה על הלקוח הבנקאי ודאגה לרווחתו.

מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, אומר כי תפקידו של בנק ישראל כרגולטור על הבנקים, לדאוג גם לרווחת הצרכנים ויש להגדיר לו מפורשות תפקיד זה ע"י תיקון סעיף המטרות בחוק. אם לעומת זאת מבקשים לקבוע כי תפקידו היחיד של בנק ישראל הוא שמירה על יציבותם של הבנקים, יש להוציא מידיו את התפקיד של שמירה על רווחת הצרכנים, ולהעביר תפקיד זה לרגולטור אחד, גם כן על ידי תיקון חקיקה. לא ניתן לאחוז את המקל משני הקצוות – אומר עו"ד פלג.
מסקנות המועצה לצרכנות הן כי עמלות העו"ש הינן "רשת ההסוואה שמונעת השוואה" מן הצרכנים. ביטול עמלות העו"ש יסיר מכשול מרכזי ביכולת לבצע השוואת ריביות בין הבנקים ויסייע לצרכן להפחית את עלות השירות הבנקאי, על ידי יצירת תנאים להתפתחות של תחרות ושילוב ההגינות גם בתחום הבנקאות.

המועצה מציעה עוד לועדת זקן להחליט על ביטול "עמלת המינימום". עמלה זו – מזכירים במועצה – נגבית עבור אי-ביצוע פעולות בחשבון.
מנכ"ל המועצה אומר כי זו עמלה מקוממת שכן היא מנוגדת להיגיון הכלכלי ולצדק הצרכני בהיותה למעשה עמלת "אין-עמל", מאחר שהבנק לא סיפק תמורתה שום שירות לצרכן.
במועצה לצרכנות מביעים תקוה כי ועדת זקן תאמץ את המלצותיה ובכך יתייתר הצורך לקדם את החקיקה שיזמה המועצה בנושא.