המועצה > ארכיון > זרקור > גילוי נאות

גילוי נאות

חובתו של בית העסק לספק מידע מלא לצרכנים ולהימנע מהטעיה 

כידוע, הבסיס לצרכנות נבונה הוא מידע מלא על מוצר או על שירות, שאנו רוכשים. אך לא די בכך שנהיה ערניים ונשיג את כל המידע הדרוש לנו, ולכן החוק מטיל חובה כפולה על העסקים:

א. על העסקים לספק לצרכנים כל מידע מהותי, אשר בלעדיו הם עלולים לקבל החלטה שגויה.

ב. על העסקים להימנע מהטעיית הצרכנים.
 
כיוון שלא כל העסקים פועלים באופן הראוי מרצונם הטוב, קבע חוק הגנת הצרכן איסור מוחלט על עסקים להטעות צרכנים בכל עניין מהותי בעסקה – במעשה או במחדל. החוק גם מטיל על העסקים חובה לגלות לצרכנים כל פגם או נחיתות של המוצר. יתר על כן, חוקים ופסקי דין נוספים קבעו חובות גילוי נוספות על עסקים, כגון: חובת גילוי ספציפית של סוכני נסיעות.
 
חובה לתת לצרכנים את החוזה – לפני החתימה 

כל עסק חייב למסור לצרכנים את החוזה לפני חתימתו, כדי שהם יוכלו לעיין בו, לקרוא אותו ולהבין את תוכנו. בעסקות מיוחדות, כגון: מֶכֶר מֵרָחוֹק (עסקה באינטרנט או באמצעות הטלפון) או יחידות נופש, העסק חייב לתת לצרכנים מסמך בכתב (טופס גילוי), שיכיל את הפרטים המהותיים של העסקה ומידע על זכותם של הצרכנים לבטל את העסקה.
 
האותיות הקטנות של החוזה

הוראה נוספת בחוק: הגנת הצרכן עוסקת בגודל האותיות בחוזה, כדי לאפשר לצרכנים לקרוא אותו.