המועצה > פרוייקטים > המחלקה לאכיפה אזרחית > פסקי דין בתביעות קטנות שנוסחו ע"י המועצה לצרכנות

שלום נ' בזק ואח' - הצרכן עבר מתשתית אינטרנט של בזק להוט. בזק המשיכה בחיוב כרגיל

 

בית המשפט לתביעות קטנות קיבל את תביעת הצרכן על כך שחברת בזק המשיכה לחייבו על אף שעבר לחברה מתחרה ואף יצרה עבורו מספר נייח פיקטיבי ללא ידיעתו ובניגוד לרצונו. כתב התביעה נוסח ע"י המועצה לצרכנות

 

 

בבית המשפט לתביעות קטנות בקריות, בת"ק 59773-07-14 אריק ג'מס שלום נ' בזק ואח', ניתן פסק דין המקבל מלוא תביעתו של צרכן לו סייעה המועצה לצרכנות בניסוח כתב תביעה. כתב התביעה נוסח על ידי עו"ד משה רוזנבלום.

 

הקביעה העקרונית בפסק הדין: ניוד קו עבור הצרכן הסביר משמעו גם ניתוק תשתית ואינטרנט על ידי הספק הננטש.

 

עיקרי העובדות:

 

הצרכן קיבל שירותי תקשורת נייחת, תשתית אינטרנט ואינטרנט מחברת בזק. בשלב מסוים החליט לנייד את המספר הנייח לחברת הוט ולאחר מכן ביקש מחברת בזק לנתקו מתשתית האינטרנט ושירותי האינטרנט, לאחר שהעבירם לחברת הוט. חברת בזק ניידה עבורו את המספר הנייח, אך מסיבה אינה ברורה לא ניתקה אותו משירותי האינטרנט והמשיכה לחייבו כרגיל. חברת בזק אף הגדילה לעשות, כאשר יצרה עבור הצרכן, ללא ידיעתו ובניגוד לרצונו ובקשתו המפורשים, מספר נייח פיקטיבי מטעמה, על מנת להמשיך ולספק לצרכן תשתית ושירותי אינטרנט.

 

להגנתה, טענה חברת בזק כי סעיף 5א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) המסדיר את נושא ניוד המספרים, אינו מתייחס לשירותי תשתית ואינטרנט, ולכן היה על הצרכן לציין בפניה במפורש דבר רצונו להתנתק גם מהתשתית ומשירותי האינטרנט. וכי החברה אף ציינה זאת בהערה בחשבונות התשלום שנופקו לו מעת לעת.


הכרעת בית המשפט:

 

בית המשפט דחה כאמור טענות ההגנה של חברת בזק וקבע כי: "עצם העובדה שבזק נאלצה ליצור מספר קו חדש, פיקטיבי, היא המעידה שלא ניתן היה להמשיך לספק שירותי תשתית אינטרנט על אותו קו שנויד, והיא המחזקת את המסקנה כי ניוד משמעו גם ניתוק תשתית האינטרנט, או לכל הפחות את המסקנה כי לקוח סביר רשאי להניח שניוד הקו כולל גם הפסקת שירותי תשתית האינטרנט.

 

יתרה מכך, עצם יצירת מספר טלפון חדש, פיקטיבי, היא כשלעצמה מטעה את הלקוח – שכן לו היה הלקוח ממשיך לקבל חיובים בגין תשתית האינטרנט, בציון מספר הקו שנויד, היה מבחין לבטח כי חלה טעות, ופונה אל בזק על מנת לדרוש ביטול השירות. מששלחה אליו בזק חשבונות חשמל לקו טלפון פיקטיבי, שלא ידע על קיומו, מנעה ממנו את האפשרות להבין כי הוא מחויב פעמיים בגין שירותי תשתית האינטרנט".

 

עוד נפסק: "עצם העובדה שבזק נאלצה ליצור מספר קו חדש, פיקטיבי, היא המעידה שלא ניתן היה להמשיך לספק שירותי תשתית אינטרנט על אותו קו שנויד, והיא המחזקת את המסקנה כי ניוד משמעו גם ניתוק תשתית האינטרנט, או לכל הפחות את המסקנה כי לקוח סביר רשאי להניח שניוד הקו כולל גם הפסקת שירותי תשתית האינטרנט.

 

יתרה מכך, עצם יצירת מספר טלפון חדש, פיקטיבי, היא כשלעצמה מטעה את הלקוח – שכן לו היה הלקוח ממשיך לקבל חיובים בגין תשתית האינטרנט, בציון מספר הקו שנויד, היה מבחין לבטח כי חלה טעות, ופונה אל בזק על מנת לדרוש ביטול השירות. מששלחה אליו בזק חשבונות חשמל לקו טלפון פיקטיבי, שלא ידע על קיומו, מנעה ממנו את האפשרות להבין כי הוא מחויב פעמיים בגין שירותי תשתית האינטרנט".


לאור האמור, בית המשפט חייב את בזק להשיב לצרכן את כל הכספים בהם חויב חשבונו בגין תשתית ואינטרנט של החברה בסכום כולל של 3,626, בתוספת הוצאות משפט בסך 800 ₪.

 

פסק דין זה הנו חשוב, שכן הוא מבקש להפסיק תופעה פסולה, בה במסגרת ניוד מספר או שירות תקשורת אחר, מתחיל "מאבק" בין הספק הננטש לספק אליו מבקש לעבור הלקוח, על גב הצרכן ועל חשבונו.
כאשר הצרכן מוצא עצמו משלם פעמיים בגין אותו שירות, מבלי שלפעמים יש לו האפשרות הטכנית לצרוך בפועל פעמיים את השירותים בגינם הוא מחויב.

 

פסק הדין מטיל אחריות מוגברת ברורה על הספק הננטש לדאוג כי הצרכן מבין משמעות הניוד שהוא מבצע ומה השלכותיו על תשתיות ושירותים נוספים שהוא מספק לאותו צרכן, ולפעול עבורו בהתאם.

 

לצפיה בפסק הדין ת"ק 59773-07-14 אריק ג'מס שלום נ' בזק ואח' לחצו כאן

 


 

כתב תביעה לדוגמא

 

פסקי דין

 

 

מדריך תביעות קטנות

 

הסבר על התהליך

 

הגשת תלונה