המועצה > פרוייקטים > המחלקה לאכיפה אזרחית > פסקי דין בתביעות קטנות שנוסחו ע"י המועצה לצרכנות

נקש נ' אלקטרה מוצרי צריכה - התנור התקלקל אחרי 5 חודשים ולא תוקן כראוי, בית המשפט נעתר לבטל את העסקה

 

 

האם זכותינו לסרב לתיקון או לקבלת מוצר חלופי ולדרוש את ביטול העסקה? בית משפט לתביעות קטנות קבע שבנסיבות מסויימות ואחרי סחבת מצד בית העסק - ניתן גם לבטל את העסקה


הצרכן רכש תנור אפיה מתוצר "סאוטר" בסך 3,000 ₪. התנור מיובא על ידי הנתבעת והיא נותרת שירות האחזקה והתיקונים עבורו במסגרת תעודת האחריות שנמסרה לצרכן.


בחלוף 5 חודשים לערך של שימוש בתנור, ארעה בו תקלה אשר מנעה את השימוש התקין בו. חרף פניות הצרכן והמועצה לצרכנות לנתבעת, במטרה שתכיר בקיום התקלה ותתקנה , הנתבעת לא דאגה לתקן את התקלה עד למועד הגשת התביעה והדיון בה.


רק בחלוף למעלה מחצי שנה ממועד הודעת הצרכן לנתבעת בדבר קיום התקלה בתנור, שלחה הנתבעת טכנאי נוסף אשר הכיר בקיום התקלה ובנחיצות התיקון בתנור. בשלב זה סרב הצרכן לאפשר לנתבעת לבצע תיקון בתנור ועמד על דרישתו לבטל את העסקה ולקבל תמורתה בחזרה. משסירבה הנתבעת להיענות לדרישתו כאמור, סייעה לו המועצה בניסוח כתב תביעה.


הכרעת בית המשפט

 

כאמור, בית המשפט קיבל גרסת התובע במלואה, ואף חיזק מהימנותה באמצעות מעורבות המועצה לצרכנות ובאופן הטיפול בעניינו, באומרו:

 

"...אני מקבל את טענת התובע, לפיה התיקון  שבוצע לא הביא לתפקודו התקין של התנור (ובוודאי לא לאורך זמן). חיזוק לכך, מצאתי בפנייתו של התובע למועצה לצרכנות בחודש 12/12 ובמכתבה של המועצה בדבר היותו של התנור בלתי תקין. כמו כן, לאור פניית המועצה לצרכנות, בדקה הנתבעת שוב את התנור בחודש 2/13 ומצאה אותו בלתי תקין וכי "יכול להיות שהטרמוסטט לא בסדר".


בית המשפט נימק קבלת התביעה, באמצעות ניתוח ההכרה בטענת "אי ההתאמה" שבסעיף 11(3) לחוק המכר, כאשר עסקינן במוצר חשמלי תקול זמן קצר לאחר מועד הספקתו והשימוש בו, באומרו: "עמדתי היא כי צרכן הרוכש מוצר, ומשלם עליו ממיטב כספו, רשאי להניח כי מוצר זה ישרתו נאמנה וכי לא יתקלקל, בתוך זמן קצר וכמובן שלא מספר פעמים בתוך תקופה קצרה. תקלה מהותית במוצר חדש, יכולה לעלות כדי אי התאמה, כמשמעות המונח בסעיף 11 לחוק המכר. אכן, לא כל תקלה תהווה אי התאמה, שהרי דרכם של מכשירים (ובוודאי מכשירים חשמליים) להתקלקל, ואולם הכל עניין של מהות התקלה, איכותו של המוצר, מחירו והמועד בו אירעה התקלה ביחס למועד הרכישה. החלפתו של רכיב מהותי, במוצר חדיש ויקר, זמן קצר לאחר רכישתו, לרוב מפחיתה מערכו ולעיתים אף מאיכותו. מקרה מעין זה, עשוי להביא למסקנה שמדובר באי התאמה מראשיתה. כמו כן, תקלה אשר לא תהווה, כשלעצמה, אי התאמה, עשויה להגיע לכדי אי התאמה, באם היא בבחינת תקלה חוזרת שלא נמצא לה פיתרון ראוי לאורך זמן.

 

אציין כי העובדה שקיימת אחריות למוצר (לרוב למשך שנה) אינה משנה את קביעתי דלעיל. החובה לספק אחריות למוצר, כאמור בסעיף 18א' לחוק הגנת הצרכן, אינה מאיינת את החובה הבסיסית - לספק מוצר תקין ובאיכות כפי שהוצגה בפני הצרכן. טול מצב בו נרכש מוצר באריזה סגורה. כאשר מגיע הצרכן לביתו, מוצא הוא שהמוצר שבור, או בלתי תקין לחלוטין. היעלה על הדעת לדרוש ממנו להסתפק בתיקונו, במסגרת האחריות? זוהי נקודת הקיצון בה התשובה ברורה. בקצה הסקלה מצויה תקלה שגרתית, זמן ארוך יחסית לאחר הרכישה. תקלה זו יש לתקן במסגרת האחריות ואין היא מהווה אי התאמה. בין שתי נקודות קיצון זו, קיימים מצבים רבים, לגביהם נדרשת תשובה פרטנית, לאור מכלול הנתונים הרלוונטיים".

 

עוד נפסק: העובדה שמדובר בתקלה חוזרת, אשר הביאה למצב בו התנור לא תפקד כראוי מרגע התקלה ועד היום, מהווה אי התאמה שכן מדובר ב"נכס שאין בו את האיכות או התכונות לשימושו הרגיל ..." כאמור בסעיף 11 (3) לחוק המכר. יובהר כי, בנסיבות המקרה, לא הייתי רואה אי התאמה, אם התקלה הראשונית היתה מתוקנת כראוי. מדובר היה בפרק זמן של חמישה חודשים ממועד הרכישה ובמוצר בו קשה לומר שערכו יורד במקרה של החלפת רכיבים. במקרה זה, על הצרכן להסתפק בתיקון על פי כתב האחריות. ואולם, העובדה שהתקלה חזרה על עצמה ולא תוקנה למעשה מעולם, מביאה למסקנה שונה.

 

התוצאה

 

בית המשפט נתן צו המבטל את העסקה ומורה לנתבעת להשיב לתובע מלוא תמורתה בסך 3,000 ₪. כמו כן, בית המשפט פסק פיצויים לטובת התובע, בגין אי ההנאה בשימוש במוצר לאורך כך התקופה בה היה תקול ולא תוקן, בסך 800 ₪. זאת ועוד, נפסקו לטובת התובע הוצאות בסך 400 ₪. ובסך הכל, בית המשפט פסק לטובת התובע סך של 4,200 ₪.

לצפיה בפסק הדין ת"ק 25063-11-13 נקש נ' אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ לחצו כאן 

כתב תביעה לדוגמא

 

פסקי דין

 

 

מדריך תביעות קטנות

 

הסבר על התהליך

 

הגשת תלונה