המועצה > פרוייקטים > המחלקה לאכיפה אזרחית > פסקי דין בתביעות קטנות שנוסחו ע"י המועצה לצרכנות

קמנצב נ' סופר אבי - סירוב לתקן מכשיר חשמלי בתקופת האחריות

מסירת תעודת אחריות שאין מאחוריה גוף המעניק אחריות מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

בית המשפט ביטל את העסקה וחייב את הנתבעת להשיב לתובע את התמורה ששולמה בסך של 4,390 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל והוצאות משפט בסך 500 ₪. בית המשפט חייב את התובע להחזיר את המקלט לסניף ממנו רכש אותו.

ת"ק 38239-04-12 קמנצב נ' סופר אבי בע"מ ואח'


לפסק הדין לחצו כאן 

כתב תביעה לדוגמא

 

פסקי דין

 

 

מדריך תביעות קטנות

 

הסבר על התהליך

 

הגשת תלונה