המועצה > חדשות ועדכונים > חדשות המועצה

חדשות המועצה

תאריך: 09/07/2020

המועצה לצרכנות הגישה בקשה להצטרף לתובענה ייצוגית נגד חברות הביטוח
התובענה הוגשה עקב כך שחברות הביטוח חברות הביטוח לא מיידעות את העמיתים המצטרפים לקרן פנסיה כי הם מצורפים כברירת מחדל למסלול של ביטוח שארים, אף אם אין להם שארים. מנכ"ל המועצה לצרכנות: "מצופה מחברות הביטוח לפעול בהגינות

 

המועצה הישראלית לצרכנות הגישה בקשה להצטרף כידיד בית משפט לתביעה ייצוגית המתנהלת בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב – ת"צ 42476-03-18 שפירא ואח' נ' הראל ואח' נגד שש קרנות פנסיה – הראל פנסיה וגמל בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע"מ, הפניקס פנסיה בע"מ, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בע"מ ומנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ.


לפי הנטען בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, מרבית העמיתים המצטרפים לקרנות פנסיה אינם יודעים שהקרן מצרפת אותם לביטוח המכונה "ביטוח שארים" גם אם אין להם שארים. כתוצאה מכך עמיתים רבים משלמים עבור "ביטוח" שאין להם שום צורך בו; הדבר משול לתשלום עבור ביטוח רכב מבלי שיש למבוטח רכב.


הטענה המרכזית בבקשה לאישור תובענה ייצוגית היא שעל קרנות הפנסיה לנקוט אמצעים אפקטיביים על-מנת למזער את הבעיה. זאת, משום שתשלום ביטוח שארים על ידי מי שאין לו שארים פוגע בחיסכון הפנסיוני: במקום שכספי ההפרשות יועברו לחיסכון הם משולמים לחינם לקרן ומשמשים אותה לתשלום לעמיתים אחרים.


בטרם הגשת הבקשה, המועצה ערכה סקר על מנת לבדוק אם ציבור הרווקים/הרווקות מודע לכך שהוא משלם עבור ביטוח שארים ללא כל צורך בכך, ומפסיד סכומים גדולים עקב כך שהיו יכולים לחסוך בבקשה פשוטה לקופת הגמל לבטל את ביטוח השארים. מהסקר עולה כי - קרוב למחצית הנשאלים אינם יודעים מהו ביטוח שארים (44.4%) ומרבית הנשאלים סבורים שאין להם ביטוח שארים (כ-54%), או שהם אינם יודעים אם יש להם ביטוח שארים (28.8%). כך, כאשר קרוב ל-60% מקרב הנשאלים השיבו שהם לא ביקשו להימנע מרכישת ביטוח שארים.


נתוני הסקר מצביעים על אפשרות סבירה שעשרות אחוזים מקרב העמיתים שאין להם שארים, מבוטחים בביטוח שארים כשאין להם שארים ומבלי שהם מודעים לכך.


עופר מרום, מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות: "ההליך הייצוגי מעורר שאלה עקרונית שיש לה השלכות רוחב על ציבור הצרכנים בישראל. לעמדת המועצה הישראלית לצרכנות, הוראות הרגולטור הקובעות את כלל ברירת המחדל נועדו להגן על העמיתים ולמנוע מצב שבו השאירם נותרים ללא ביטוח במקרה שבו מתרחש מקרה ביטוח, אולם הן לא נועדו לפטור את חברות הביטוח מקיום חובת הנאמנות שלהן כלפי העמיתים, ולאפשר להן לגבות מהעמיתים תשלומים עבור ביטוח שאין להם כל צורך בו.


מצופה מחברות הביטוח לפעול בהגינות ולוודא שהעמיתים שאין להם שארים לא משלמים לחינם סכומים גבוהים בגין ביטוח שאין להם כל צורך בו. בעידן טכנולוגי קיימים אמצעים יעילים, קלים וזולים להשגת תוצאה זו והימנעות מנקיטה באמצעים אלה הנה מדיניות אנטי צרכנית. "