המועצה > חדשות ועדכונים > חדשות המועצה

חדשות המועצה

תאריך: 17/03/2024

בית המשפט המחוזי אישר הסכם פשרה בתובענה ייצוגית של המועצה הישראלית לצרכנות כנגד בנק דיסקונט
על פי הסדר הפשרה, בנק דיסקונט יחזיר לחברי הקבוצה את מלוא הסכום שחויב ביתר, בתוספת ריבית והצמדה, ואף יפסיק לגבות עמלת מינימום

 

 

 

בית המשפט המחוזי בתל-אביב אישר הסכם פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד בנק דיסקונט , בשם לקוחות פרטים ועסקים קטנים אשר חויבו ביתר בגין עמלת מינימום עבור הנפקת ערבות בנקאית לתקופה בלתי קצובה.

בית המשפט אישר הגשת תובענה ייצוגית בהחלטה שנתנה בשנת 2019 אולם אחרי שהתובע המקורי חתם על הסכם פשרה, הוא ביקש להסתלק מההסדר וביהמ"ש הורה על החלפת תובע.

המועצה לצרכנות בחנה את ההסדר המוצע ומצאה כי הוא מעניק פיצוי מלא לחברי הקבוצה אשר יקבלו החזר של 100% מהסכום שנגבה ביתר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק. בנוסף, הבנק הסכים להסדרה עתידית טובה עוד יותר מזו שנדרשה בבקשת האישור, שכן הבנק ביטל לחלוטין את גביית עמלת המינימום, ובכך פחתו הסכומים שישלמו נוטלי ערבויות לתקופה בלתי קצובה המושפעים מעמלת המינימום.

על מנת להביא נושא זה לכדי פסק דין ולאור חשיבות העניין לחברי הקבוצה, המועצה לצרכנות הסכימה לשמש כתובעת חלופית על מנת לאפשר לביהמ"ש לבחון את הסכם הפשרה ולאשר אותו. המועצה מיוצגת ע"י עו"ד איתמר כהן.

בית המשפט אישר את הסכם הפשרה וקבע כי "אין כל טעם בהמשך ניהול התובענה נוכח הסדר זה, באשר תוצאות ניהול התובענה עד תום, אינן אמורות להביא להישג טוב יותר לקבוצה. הסדר הפשרה הוא הסדר מיטיב, ראוי והוגן, ויש לאשרו."

בית המשפט הדגיש את חשיבות פעילות המועצה לצרכנות בתיק זה משום שהלקוחות שנפגעו לא היו מקבלים את ההחזר המגיע להם אם לא היה ניתן לאתר תובע חלופי:

"סיטואציה של החלפת תובע ייצוגי אינה קלה, כפי שמוכיח ענייננו. פעמים רבות יש קושי רב במציאת תובע ייצוגי חלופי, במיוחד לגבי אירועים שהתרחשו לפני שנים לא מעטות, והקבוצה עלולה להישאר מול שוקת שבורה, חרף סיכויי הצלחה טובים לתביעתה.


בתביעה הנוכחית, ומשהוברר כי התובע הייצוגי החלופי אינו יכול להישאר בתפקידו, נחלצה המועצה לסייע לקבוצה, ולאחר שבחנה ובדקה את התיק ואת נסיבותיו, הסכימה למינויה כתובעת ייצוגית בתיק, ובכך יכול ש"הצילה" את התיק, שכן ללא תובע ייצוגי חלופי לא ניתן היה להמשיך לדון בו ולסיימו. בכל מקרה, סייעה המועצה לסיום התיק בהסדר פשרה, לביצועה של ההשבה המגיעה לחברי הקבוצה, ולהסדרה העתידית המועילה."


המועצה לצרכנות מברכת על אישורו של בית המשפט את הסדר פשרה ההוגן והראוי לטובת חברי הקבוצה וכן את ההסדר העתידי המיטיב של הבנק עם לקוחותיו.