המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא מחשבים ומצלמות > רכש מצלמה עם מסך מגע, אבל ללא מגע

רכש מצלמה עם מסך מגע, אבל ללא מגע

 
 
תיאור המקרה:

ש' תושב באר-שבע רכש מצלמה דיגיטלית באתר קופונים. אחת התכונות במפרט של המצלמה, כפי שהופיע באתר, הייתה תכונות של המסך כמסך מגע. לטענת הלקוח זוהי הסיבה המרכזית לרכישת המוצר. כאשר הלקוח קיבל לידו את המוצר נדהם לגלות כי למסך אין תכונה של מסך מגע, בניגוד למפרט המצוין באתר.

הלקוח פנה לחברה המספקת את המצלמה, שם הוסבר לו כי המצלמה איננה כוללת תכונה של מסך מגע. לטענת הלקוח, החברה מסרה לו כי המידע שהופיעה באתר הקופונים, לפיו המסך הוא בעל תכונה של מסך מגע, שגוי.

לאחר שהלקוח בירר מול החברה המספקת את המוצר, פנה הלקוח לאתר הקופונים. לטענתו האתר ניער עצמו מאחריותו לחסר בתכונה של מסך מגע. האתר הפנה את הלקוח בתגובה לתלונתו לחברה המספקת, בעוד שהלקוח ביקש שאתר הקופונים ישא באחריות. בלית ברירה, פנה ש' למועצה לצרכנות.
 
הטיפול בתלונה:

עו"ד מטעם המועצה לצרכנות פנתה לאתר הקופונים וציינה בפניהם שעל פי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן חל איסור על עוסקים להטעות צרכנים בנוגע לשימוש והתועלת שניתן לעשות במוצר. במקרה של הטעייה כאמור, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך זמן סביר מהמועד שבו נודע לו על ההטעיה ועל העוסק להשיב לצרכן את מלוא התמורה בתוך 7 ימים מיום שקיבל הודעה על הביטול.

עמדת המועצה הישראלית לצרכנות היא שפרסום חייב להציג את הדברים כהווייתם, וכי פרסום המגלה טפח ומכסה טפחיים, אינו יכול להיחשב פרסום בתום לב.
 
התוצאה:
 
בתגובה לפנייתה של עו"ד מהמועצה לצרכנות, אתר הקופונים החליט לזכות את הלקוח במלוא הסכום, לאחר שהודו כי נפלה טעות במפרט האתר הציג בנוגע למוצר.

הלקוח הודה למועצה לצרכנות על הטיפול ועל תוצאותיה לדברו חשוב שיש את המועצה לצרכנות לסייע לאזרחים במקרים כגון אלו.