המועצה > מדריכים > טיפים לצרכן
טיפים - התנהלות מול ספק האינטרנט

טיפים של המועצה לצרכנות כיצד להתנהל מול ספק האינטרנט בעסקאות טלפוניות?
  • נציג שירות פנה אליכם טלפונית כדי להציע שדרוג/הטבה/הנחה? זהירות, לעתים לא מגלים שיש התחייבות לתקופה מינימאלית או שיש צורך בשדרוג התשתית שעולה כסף.
  • ביצעתם עסקה טלפונית או במכר מרחוק? דרשו אישור בכתב של כל התנאים שסוכמו, וזכרו: חובתו של העסק על פי החוק למסור מסמך בכתב לא יאוחר ממועד אספקת השירות.
  • לא קיבלתם אישור בכתב לתנאי העסקה? הגיבו מייד, ושלחו דרישה בפקס תוך ציון התנאים שסוכמו. זה יסייע לכם להוכיח מהם התנאים שסוכמו בעל פה.
  • קיבלתם אישור בכתב לעסקה והתנאים אינם תואמים את המובטח? הגיבו מייד ושלחו דרישה לתיקון ההסכם בהתאם למוסכם. זה יסייע לכם להוכיח כי האישור בכתב אינו תואם את המובטח בעל פה.
  • שיניתם את תנאי החוזה ( מהירות, מחיר, התחייבות...) ? גם כאן יש לדרוש אישור בכתב ולפעול אם התנאים אינם תואמים את המובטח.
  • הודעתם על רצונכם להתנתק בעל פה? שלחו גם הודעה בכתב, כדי שתוכלו להוכיח שביקשתם להתנתק.
  • לא כיבדו את דרישתכם להתנתק? שלחו דרישה בכתב להחזר כספי ופיצוי בגין סירוב ניתוק שירות מתמשך, זה התנאי לתביעת פיצוי עונשי של עד 10,000 ₪.
  • חידשו את החוזה לאחר המבצע או בתום התקופה ללא אישורכם? שלחו מייד הודעת סירוב ודרישה לפיצוי. זה התנאי לתביעת פיצוי עונשי של עד 10,000 ₪.