המועצה > חדשות ועדכונים > מאמרים

מאמרים

תאריך: 07/08/2008

נתקלת בבעיה מול חברת הביטוח? ייתכן שיש פתרון קל וזול משחשבת.../ נעמה שוורץ
 
פנית לחברת הביטוח ולא נענו לפנייתך? בחברת הביטוח התייחסו אליך באופן מזלזל? חברת הביטוח מסרבת לפצותך? חשוב לדעת, כי אין זה "סוף הסיפור". ישנה אפשרות לברר את העניין שלא באמצעות פנייה לערכאות, ואולי אף לקבל את המגיע לך ללא מעורבות של עורכי דין ובתי משפט.

חוזה ביטוח הוא חוזה להעברת סיכונים מהצרכן – המבוטח אל העוסק – המבטח. ישנם סוגי ביטוח רבים ומגוונים. המשותף לכולם הוא, שהמבוטח משלם לחברת הביטוח, כדי שחברת הביטוח תגן עליו מפני היקלעות לסיטואציה עימה יתקשה להתמודד לבדו. במסגרת זו משלם המבוטח פרמיית ביטוח, וחברת הביטוח מתחייבת להגן על המבוטח בקרות מקרה הביטוח באמצעות פיצוי כספי, רכב חלופי, מימון מכשור או טיפול רפואי וכדומה.
מערכת היחסים בין מבטח למבוטח מאופיינת בפערי כוחות עצומים. המבוטח לרוב אינו מבין את הכתוב בפוליסה, ואינו מודע לסיכונים אשר יכולים למנוע מבעדו בעתיד לקבל תגמולי ביטוח. המבוטח הממוצע סובל מפערי מידע, הוא אינו בקיא בעולם הביטוח ותכופות הוא אף אינו מודע לזכויותיו. נוח למבוטח לסמוך על סוכן הביטוח, ולהניח כי חברת הביטוח, הכפופה לחוק ולהוראות המפקח על הביטוח, נוהגת בסבירות ובהגינות.
 
למאמר המלא:
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* מאמר זה מתבסס על עבודה סמינריונית שנכתבה בהדרכתו של ד"ר שמוליק בכר בקורס תובענות ייצוגיות ודיני צרכנות, בבית הספר למשפטים במסלול האקדמי - המכללה למינהל.