המועצה > חדשות ועדכונים > מאמרים

מאמרים

תאריך: 24/02/2008

הגינות בצרכנות – זה תלוי בנו ! / עו"ד אהוד פלג
 
זכויות צרכניות הופכות למציאות רק אם פועלים למימושן
 
ארועים סוערים מטרידים באופן מתמיד את מנוחתו של האזרח הישראלי: מציאות בטחונית בעייתית. שערוריות פוליטיות. פרשיות פליליות.
אולם דומה לעיתים כי את הכעס הרב ביותר מצליחה לגרום לו דוקא תופעה יומיומית ושולית לכאורה: העוולות הצרכניות.

רבים בישראל מכירים מקרוב מצבים בהם ניצבו מול ספק השירותים החזק, המלהטט במילים ובמספרים ומותיר אותם מבולבלים,מתוסכלים ובחסרון- כיס; מצבים בהם הם מגלים כי המוצר שרכשו איננו תקין או אינו תואם את מה שפורסם או מה שהוצג להם בעל-פה;מקרים בהם ניסיון להחזיר מוצר שכזה נתקל לכל היותר בנכונות להמיר להם את הרכישה בתלושי נייר.
רבים אחרים חוו מקרים בהם לא קיבלו את הזכויות המגיעות להם כדין, ובמענה לטענותיהם טולטלו במבוכי הביורוקרטיה המימסדית המתישה.
כל אלה פוגעים פגיעה אישית, מוחשית ומקוממת בציבור רחב בישראל.
אמנם לעיתים ישאל השואל: מה הן עוולות בשיעורים של שקלים בודדים לעומת ענינים רמי מעלה כמלחמה ושלום, פוליטיקה וכלכלה לאומית.
ואף על פי כן – רבה השפעתן של העוולות הצרכניות על היווצרותו של מצב הרוח הלאומי, ועל מידת האמון שהציבור רוחש למוסדותיו הציבוריים, כמי שאמורים להגן עליו ולשרת אותו.
תחושות אלה של חוסר אונים וייאוש המתעוררות בצרכן בעומדו מול ספקי השירותים – האם הינן גזירה משמים? האם ביכולתו לשפר את מצבו ולסייע לעצמו?
בין ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית תופש ערך ההגינות מקום של כבוד תרתי משמע, בהיותו זכות חוקתית המוקנית לאדם כחלק מכבודו האנושי.
הזכות להגינות בחיי הצרכנות באה לידי ביטוי גם בשורה של חוקים, שראש וראשון להם הוא חוק הגנת הצרכן. חוק זה קובע בין היתר את החובות המוטלות על מוכרי מוצרים ושירותים: את איסור ההטעייה, את חובת האמת בפרסום, את חובת הגילוי הנאות של כל פרט מהותי בעיסקה, את חובת הצגתו של מחיר כולל על כל מרכיביו, וכן את זכותו של הצרכן לבטל עיסקאות מסויימות, שנסיבות עריכתן הציבו אותו בעמדת נחיתות.
 
עם זאת, טיבם של חוקים המקנים זכויות לאזרחים הוא, שהם אמנם יוצרים הזדמנות להגן על הגוף, הכבוד או הרכוש, אך עדיין נדרש שיתוף פעולה מצידם של האזרחים כדי לממש הזדמנות זו.
זכות הרשומה בספר החוקים כמוה כהמחאה (צ'ק) הרשומה על טופס הנייר. אם הצרכן הנפגע עצמו מתעלם ממנה ולא פועל למימושה, ערכה יהיה כערך פיסת הנייר עליה נרשמה.
במילים אחרות, מימוש זכויות הצרכנים בישראל – דורש עמידה על המשמר והיחלצות לפעולה כל אימת שנפגעת ההגינות בעת צריכה של שירות או מוצר.
ייאוש הוא מותרות שאל לצרכן להרשות לעצמו, אם ברצונו להגן על זכויותיו. הדברים תקפים ביתר שאת לאור העובדה ,כי החוק וארגונים כגון המועצה לצרכנות עומדים לצידו ומוסיפים לעוצמתו במאבקו מול בעלי העסקים וספקי השירות.
ביום זכויות הצרכן הבינלאומי, המצויין ב- 15 למרץ, ראוי לזכור כי מעלתה הגדולה של הדמוקרטיה, שמהותה שלטון העם, היא זכותו של הציבור להיות שותף ,בין היתר, לקביעת הנורמות הציבוריות והחוקים על-פיהם המדינה מתנהלת. תהא זו, איפוא, חובתו המשלימה של הציבור, לפעול ואף להילחם למימושן של הזכויות המוקנות לו מכוחן של נורמות וחוקים אלה, ולתרום בכך להטמעתה של ההגינות בחיי המדינה.        

      
  עו"ד אהוד פלג הינו מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות