המועצה > חוק ומשפט > תקנות הגנת הצרכן

תקנות הגנת הצרכן

חיוב ביתר בעסקה מתמשכת

בכל פנייה שעניינה חיוב ביתר בעסקה מתמשכת (למשל מנוי לעיתון, שירותי תקשורת, מנוי לחדר כושר) שבו התשלום הוא לפי צריכה ולא קבוע (למשל מנוי סלולר שיש בו חיוב לפי צריכה – למשל שיחות לחו"ל או מנוי לכבלים שהמחיר אינו קבוע)
יש לבקש מהעסק להמציא, בנוסף למסמכים הרלוונטיים לפנייה (כגון טופס גילוי נאות במכר מרחוק או את הפירוט השנתי וכן עותק קשיח של החשבוניות החודשיות.
לתשומת לבכם, הדבר חשוב ביותר לאור העובדה כי למשל בתחום הכבלים והלווין החברות רשאיות להמציא חשבונית דרך מסך הטלוויזיה. ישנם תחומים אחרים בהם הצרכן אינו מקבל חשבונית חודשית לכן קיימת חשיבות גדולה למשלוח פירוט שנתי ו/או חצי שנתי של החיובים למשל כדי לאתר העלאת תעריף או חידוש אוטומטי.