המועצה > חוק ומשפט > תקנות הגנת הצרכן

תקנות הגנת הצרכן

תעודת אחריות - אחריות ושירות לאחר מכירה

התקנות מחייבות יצרן או יבואן לתקן כל קלקול שנתגלה בטובין במהלך שנת האחריות הראשונה, ולספק חלקי חילוף מקוריים וחדשים, ללא תמורה. בתקנות נקבע המועד לתחילת תקופת האחריות, חובת הקמת תחנות שירות, תנאים לגביית תשלומים וכיוב'.