המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > גביית אגרת טלוויזיה ע"י רשות השידור

גביית אגרת טלוויזיה ע"י רשות השידור

אגרת טלוויזיה מוטלת מכוח סעיף 28א(א) לחוק רשות השידור, והיא מחייבת את "המחזיק במקלט טלוויזיה".
בפסיקה נקבע כי בגדר מקלט טלוויזיה נכלל "כל מכשיר, או מערכת של מכשירים, אשר מבצע את הפונקציה האמורה של קליטת גלי רדיו והמרתם לכלל תמונה" (פסק-דין רשות השידור נ' שור).
כלומר, המבחן הוא פונקציונאלי - האם המכשיר הוא בעל פוטנציאל לקליטת שידורי טלוויזיה.

שאלות נפוצות
יש לי בבית טלוויזיה, אבל אני בכלל לא צופה בה. האם אני צריך לשלם אגרה?
הטלוויזיה שלנו מקולקלת. האם בכל זאת אני חייב באגרה?
אנחנו צופים בטלוויזיה דרך המחשב, האם אנחנו צריכים לשלם אגרה?
ברשותי מקלט טלוויזיה עם טיונר, שאינו מחובר לכבלים/ללווין או לממיר דיגיטלי. בפועל, אני לא יכול לקלוט את שידורי הטלוויזיה. האם אני מחויב בתשלום אגרה?
מהם שיעורי הקנסות והפרשי ההצמדה במקרה של פיגורים בתשלום האגרה?
מהן חובות ההודעה לרשות השידור?
מי פטור מתשלום אגרה?