המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2010

ארכיון כתבות 2010

תאריך: 04/11/2010

המועצה לצרכנות בוועדה המדע והטכנולוגיה:
תלונות רבות התקבלו במועצה לצרכנות על ספקי אינטרנט המבטיחים מהירות גלישה גבוהה גם לצרכנים המתגוררים באזור שבו לא הותקנה התשתית הנדרשת להספקתה.

הוועדה למדע וטכנולוגיה דנה היום בנושא מהירות הגלישה באינטרנט. למועצה לצרכנות מגיעות תלונות רבות של צרכנים המלינים כי  חברות המספקות שירותי גלישה לאינטרנט הטעו אותם לגבי מהירות הגלישה אותה יקבלו הצרכנים. הבטחת מהירות גלישה לצרכנים  ע"י נציגי השרות נעשית ללא בדיקת נציג השרות באם אכן ניתן לספק  כלל את המהירות המובטחת  באזור מגורי הצרכן.

צרכנים רבים משדרגים את מהירות הגלישה באינטרנט ומשלמים מחיר גבוה יותר בתקווה שתוספת התשלום  הנדרשת בצד השדרוג אכן תועיל לשדרוג השירות ומהירות הגלישה. את השוק מציפות פרסומות של חברות האינטרנט השונות הקוראות לצרכנים לשפר את מהירות הגלישה תוך כדי הסתרת המידע הרלוונטי ביותר כי התנאי הראשוני והבסיסי למהירות הגלישה תלויה בתשתית הקיימת באזור הגלישה ולא בכסף שהוא משלם.

לעמדת המועצה לצרכנות, ריבוי התלונות מעלה חשש להטעיה ולחוסר גילוי נאות של פרט מהותי בעסקה או של מידע מהותי על התועלת שניתן להפיק מהשירות . אם באזור מסוים לא ניתן לקבל את השירות הספציפי בשל העדר תשתית מתאימה יש כאן חשש להטעיה חמורה משום שהספק יודע זאת והצרכן לא יכול היה לדעת. יש לציין כי חברות האינטרנט כובלות את הצרכן לתקופה מינימאלית של שנה, ואם הצרכן מבקש להשתחרר מהעסקה לפני תום התקופה החברות דורשות תשלום עבור כל תקופת החוזה ,  סוג של קנס יציאה בגובה 100% מהתמורה. לעמדת המועצה לצרכנות,  במקרה של הטעיה על מהירות הגלישה האפקטיבית ועל התועלת שניתן להפיק מהשדרוג, הרי שביטול העסקה נעשה כדין וספקי האינטרנט לא רשאית לדרוש תשלום כלשהו ובוודאי לא תשלום עבור שירות שהיא לא יכולה לספק – גלישה במהירות הספציפית.

עוד נטען בתלונות הצרכנים כי כאשר הלינו הצרכנים על כי לא  קיבלו את המהירות שהובטחה ע"י החברה וע"י נציגה  ניטען בפניהם כי ירידה במהירות הגלישה תיתכן ותושפע מגורמים שונים כמו הפעלה וכיבוי של מכשירים אלקטרונים שונים בבית הלקוח ובכמות מספר המשתמשים בו זמנית. לעמדת המועצה לצרכנות, מדובר בניסיון לגלגל את האחריות אל הצרכן, כשלמעשה פעמים רבות המציאות היא שהחברה לא מספקת או לא מסוגלת לספק את מהירות הגלישה המובטחת.
ע"מ למגר את הפגיעה בצרכנים  המועצה לצרכנות קראה למשרד התקשורת לדאוג לכך כי החברות תנהגנה בשקיפות  כך שהצרכן ידע מה הוא מקבל בפועל, וידרוש מהחברות  המפרסמות מהירות גלישה גבוהה (100 MB  ) בתנאים אופטימאליים  שיפרסמו גם את המהירות אותה  יקבל הצרכן כאשר התנאים אינם  אופטימאליים בשל שיבושים בתשתית או העדר תשתית.

בנוסף דורשת המועצה שמשרד התקשורת ידאג  לערוך  בדיקות וסקרים (כפי שהרשויות באירופה עורכות) ובאם ימצא שמי מהחברות לא עומדות בקצב הגלישה שהובטח לצרכנים יבחן המשרד את המשך מתן הרישיון שלהם.

מנכ"ל המועצה לצרכנות עו"ד אהוד פלג אומר כי  "מתן התמורה המובטחת עבור תשלום הוא הכלל הבסיסי של הגינות מסחרית. ספק המבטיח לצרכן שירות כלשהו חייב לבדוק קודם להבטחה כי הוא מסוגל לספקו, מוסיף מנכ"ל המועצה, אם הוא מבטיח שירות ביודעו כי אינו יכול לספק שירות זה- הדבר חמור במיוחד, מנוגד לחוק, ועל הצרכנים להסיק מכך מסקנות מעשיות לגבי תרבות השירות באותה החברה.