המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2010

ארכיון כתבות 2010

תאריך: 26/04/2010

המועצה הישראלית לצרכנות: לאור התנהלות חברת החשמל-  אין לדון בבקשתה להעלאת התעריפי החשמל.

המועצה הישראלית לצרכנות פנתה ליו"ר הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל, מר אמנון שפירה, בדרישה שלא לדון בבקשת חברת חשמל להעלאות תעריפי החשמל לצרכנים לשם הלוואה למימון שלב ב' בפרויקט תוכנית הפיתוח.
מהמידע שנמסר למועצה לצרכנות נועדה תוכנית הפיתוח, להגדלת יכולת יצור החשמל של חברת החשמל בכדי להימנע ממשבר בתחום ייצור החשמל העלול לפגוע ביציבות הספקת החשמל לצרכנים.

תוכנית החירום נקבעה בעבר כתוכנית חירום להקמת טורבינות נוספות ליצור חשמל. למימון התוכנית  בשלב א' הועלו תעריפי החשמל לצרכנים לתקופה של שנתיים וחצי זאת במקום לקבוע עליה מתונה יותר המבוססת על פריסת העלויות לתקופה של 25 שנה.
הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל  אשרה באופן חד פעמי וחריג את העלאה זו, והתנתה את העלאת התעריפים בכך ששלב ב' ימומן ע"י חברת החשמל. עוד קבעה הרשות כי על חברת החשמל  להקצות ביעילות את משאביה הכספיים לטובת פיתוח צרכי משק החשמל.
כעת, חברת החשמל טוענת כי נוכח המצב הפיננסי הקשה של החברה אין ביכולתה לקיים את התחייבותה  לשלב ב' בתוכנית החירום, ומציעה כי מימון התכנית ייעשה על חשבון הצרכנים. על פי הדעת בחברת החשמל ירידת התעריף לצרכן המתוכננת לתחילת 2011 בשיעור של כ- 5.5%  תדחה בשנתיים וחצי, ו הכספים שיגיעו לידה במהלך התקופה ימשיכו לממן את תוכנית החירום.

עמדת המועצה לצרכנות היא כי גיוס הון באמצעות העלאת תעריפים אינה ראויה שכן  היא ניצול כלים מונופוליסטים על מנת להימנע מהתייעלות. חברת החשמל היא ספק החשמל היחיד בישראל, והדרישה להעלאת המחירים באה בעקבות המצב הפיננסי הקשה של החברה.  המועצה טוענת כי על חברת החשמל לנקוט בצעדים שיביאו לתיקון המצב הפיננסי של החברה ויטיל עליה חובה ולשאת בתוצאות מבלי שציבור הצרכנים ישלם את מחיר חוסר היעילות.

בנוסף טוענת המועצה כי מתן אישור למימון פרויקט הפיתוח באמצעות העלאת תעריף החשמל  בתקופה קצרה מבלי שהצרכנים מקבלים כל תמורה לכספם- פוגעת בזכויותיהם.
חברת החשמל דרשה מהרשות לאשר לה את העלאת התעריפים  לתקופה קצרה של שנתיים וחצי מבלי לתת לצרכנים כל תמורה או פיצוי בגין הויתור על הפריסה של 25 שנה, דבר המהווה ,לדעת המועצה לצרכנות, ויתור בעל ערך כלכלי שעל החברה לשלם תמורתו.   
מאחר וחברת החשמל מבקשת, למעשה, הלוואה מן הציבור, הרי שעליה לנהוג כלווה ולהבטיח את זכויות הצרכנים. עליה לגייס הון מהציבור תוך הבטחה להשיב את הכספים בצירוף הצמדה וריבית ולהעניק לציבור תמורה לכספים  ובהם זכויות כלכליות כמקובל.

עוד נטען ע"י המועצה כי כל עוד חברת החשמל אינה מתחייבת כי בעתיד יופחתו תעריפי החשמל, בהתאם להחלטת הרשות, וכי המימון יאפשר קבלת חשמל באופן סדיר ללא תקלות, אין כל הצדקה לדון בבקשת חברת החשמל.

מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג אומר כי בנסיבות אלו שחברת החשמל לא יכולה להבטיח כי התנהלותה תשתנה וכי זכויות הצרכנים יכובדו,  אין מקום לדון בבקשתה להתיר לה להמשיך בשליחת היד לכיסי הצרכנים בקלות בלתי נסבלת.