המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2010

ארכיון כתבות 2010

תאריך: 02/12/2010

מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות עו"ד אהוד פלג  קורא לדודו זקן המפקח הבא, למצוא את האיזון בין רווחי הבנקים לבין רווחתם של הצרכנים.

ב 2008 כשהוכרזה הרפורמה בעמלות התנגדו הבנקים בטענה כי הכנסותיהם ייפגעו כתוצאה מהרפורמה. אולם כצפוי,  לחששותיהם לא היה כל בסיס.  לפי הפרסומים אתמול  רווחי הבנקים עד הרבעון השלישי של 2010  עמדו על  כ- 5  מיליארד ₪ .
מהנתונים הכספיים עולה  שלא רק שהכנסות הבנקים מעמלות לא נפגעו,  אלא בפועל הם גדלו בכ 1.2 מיליארד ₪ לעומת התקופה שלפני הרפורמה.
ניתוח המועצה לצרכנות מעלה כי  שיעור ההכנסה מעמלות מתוך סה"כ הכנסות הבנקים (הכנסות מימון נטו ועמלות תפעוליות) גדל ב 21%  מלפני הרפורמה ועד היום.  הכנסות הבנקים כיום מתבססות יותר על הכנסות מעמלות,  ופחות על הכנסות מימון שהן הפעילות הקלאסית של הבנקים.

הנתונים מצביעים על העובדה כי הרפורמה בעמלות לא רק שלא שיפרה את מעמדם של הצרכנים מול הבנקים, אלא שימשה את הבנקים לגבות יותר כספים.

עו"ד אהוד פלג, מנכ"ל המועצה לצרכנות מזכיר כי המועצה לצרכנות התריעה כי כשל השוק בתחום עמלות העו"ש נמשך גם לאחר הרפורמה בעמלות, ונדרשת התערבות רגולטורית . מנכ"ל המועצה לצרכנות  קורא למפקח החדש על הבנקים דודו זקן , לפתוח דף חדש ביחסים עם הצרכנים. בנק ישראל חייב למצוא את האיזון בין רווחי הבנקים לבין רווחתם של הצרכנים. מנכ"ל המועצה לצרכנות מוסיף כי כיום  אנחנו רחוקים מנקודת האיזון,  והצרכנים הם אלו שמשלמים את המחיר.