המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2010

ארכיון כתבות 2010

תאריך: 03/08/2010

בעיות ביישום הוראות משרד החינוך ע"י בתי הספר גורם להורים לשלם הרבה יותר על ספרי לימוד

בדיון בנושא ספרי הלימוד שהתקדם אתמול בועדת החינוך של הכנסת התריע מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, על פער בין הוראות משרד החינוך ובין מידת קיומן בשטח על-ידי מנהלי בתי הספר.  מנכ"ל המועצה ציין 3 הוראות שלו היו מתקיימות, היו מסייעות להוזיל בעשרות אחוזים את מחיר סל ספרי הלימוד שנדרש מההורים לרכוש בכל שנה.

1. ההוראה לרכוש רק ספרי לימוד מאושרים שמחירם מפוקח.
2. ההוראות שנועדו לאפשר רכישת ספרים משומשים, כגון:
א. ההוראה שלא להחליף ספרי לימוד במקצוע לכיתה בתדירות הגבוהה מאחת ל-5 שנים.
ב. ההוראה שלא לכתוב בתוך הספרים.
ג. ההוראה האוסרת על דרישה של חוברות- עבודה, במסגרת רשימות ספרי- הלימוד שעל ההורים לרכוש.
 
ממדגם לא מייצג בקרב הורים ברחבי הארץ, עולה כי מנהלים ומורים בבתי ספר שונים לא הקפידו על הוראות המשרד, בין היתר בכך שדורשים מההורים לרכוש ספרים לא מאושרים וחוברות עבודה, ובכך שאינם מעבירים להורים ולתלמידים את ההנחיות לגבי הכתיבה בתוך הספרים.
 
בין היתר ציין מנכ"ל המועצה כי בניגוד לסיכומים קודמים, המשרד לא העמיד לרשות ההורים באתר המשרד מנוע חיפוש שיאפשר לבדוק אם רשימת הספרים לרכישה שניתנה לו על- ידי בית- הספר מכילה ספרים לא מאושרים.
עובדה מעניינת נוספת שצוינה היא כי למרות האיסור לדרוש מההורים לרכוש חוברות עבודה החל משנת הלימודים תשע"א (שנה"ל הקרובה), מכיל אתר המשרד עצמו חוברות עבודה אלה ברשימת הספרים המאושרים(!).