המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2010

ארכיון כתבות 2010

תאריך: 11/01/2010

שנה לחוק האוסר על חידוש אוטומטי של עסקה לתקופה קצובה

ביום 11.1.10 נציין שנה לתיקון חשוב מאוד לחוק הגנת הצרכן לפיו אסור לבית עסק לחדש חוזה לתקופה קצובה,  ואסור לחדש עסקה שנעשתה במסגרת מבצע לתקופה קצובה ללא הסכמה מראש של הצרכן. בנוסף נקבע בחוק כי תנאי בחוזה הקובע כי החוזה יתחדש אוטומטית בתום תקופת החוזה או המבצע – בטל. 

המועצה לצרכנות קוראת לציבור הצרכנים לעמוד על זכויותיו, ולהלן כמה טיפים כיצד למזער נזקים וכיצד להתנהל אם חדשו חוזה ללא הסכמת הצרכן:

• ביצעתם עסקה מול ספק שירותים מתמשכים- על תסתפקו בהסכם בעל פה , דרשו לקבל סיכום בכתב של תנאי העסקה. בעסקה שנעשתה במכר מרחוק ( בעקבות שיווק מרחוק) חלה על העוסק חובה לשלוח טופס גילוי בכתב .

• חפשו בחוזה או בטופס הגילוי את הסעיף הרלוונטי לתקופת העסקה, להתחייבות ולקנסות יציאה אם קיימים.

• דעו לכם: חידוש החוזה חוקי רק אם העוסק פנה אליכם 30 עד 60 יום לפני תום תקופת החוזה או המבצע וקיבל הסכמתכם לחידוש.

• פנו אליכם בהצעה לחדש את החוזה – בררו את תנאי העסקה לאחר החידוש: מחיר ותכונות  השירות, אם קיימת התחייבות חדשה לתקופה נוספת ואם קיים קנס יציאה. מומלץ לא להסכים לחידוש לפני קבלת אישור בכתב של תנאי העסקה החדשה.

• חדשו את החוזה מבלי לבקש את אישורכם ( בכתב או בעל פה) ואתם לא מעוניינים להמשך ההתקשרות? שלחו מכתב רשום ודרשו להתנתק מייד תוך ציון כי העסקה חודשה ללא הסכמתכם. בנוסף תציינו כי באם לא ינתקו ללא עלות ולא יחזירו לכם את כספכם, אתם תתבעו פיצוי ללא הוכחת נזק של עד 10,000 ₪ בגין חידוש אוטומטי ללא הסכמה.