המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2010

ארכיון כתבות 2010

תאריך: 26/10/2010

בימים אלה יכריע בית המשפט העליון: חופש בחירה לצרכנים בבחירת שמאי ומוסך או שליטה של חברות הביטוח בהליך?

ב 1.11 יידון בג"צ שהוגש ע"י המועצה הישראלית לצרכנות, איגוד שמאי הביטוח, ואיגוד המוסכים בישראל, ובאמצעות משרד עורכי הדין יוסף תוסיה כהן ושות' כנגד חברות הביטוח (המאוגדות באיגוד חברות הביטוח) וכנגד המפקח על הביטוח במשרד האוצר, בבקשה למתן צו על תנאי שיורה למפקח לתקן את הסדר השמאים באופן אשר יאזן את השיקולים הצרכניים של ציבור המבוטחים עם אלו של חברות הביטוח, ברוח "בג"צ השמאים" הראשון אשר קבע כי שמאי הבית מצויים במצב של ניגוד עניינים.

העותרים מקווים כי בית המשפט יורה למפקח על הביטוח לבטל את רשימות שמאי החוץ של חברות הביטוח ולהחליפן ברשימה הכוללת את כלל השמאים בעלי הרישיון בישראל. רק כך, טוענים העותרים, יימנע ניגוד העניינים המובנה אשר נוצר כתוצאה מן המתח הבלתי נסבל בין האובייקטיביות לה מחויב שמאי החוץ, לבין המצב הנוכחי בו חברות הביטוח שולטות על השמאי עצמו ועל אופן תיקון הרכב, ולמעשה על פרנסתם של שמאים אלה. ביטול רשימות השמאים, טוענים העותרים, יאפשר לכל מבוטח לבחור שמאי הרצוי לו ללא התערבות המבטחים, ויספק לו הגנה על האינטרסים הצרכניים, תוך שמירה על אובייקטיביות השמאי והשומה. מהמסמכים שצורפו לעתירה עולה כי בעמדה זו של העותרים תומכים גם הרשות להגבלים עסקיים וגם משרד התחבורה. רק חברות הביטוח תומכות בהותרת ההסדר במתכונתו הנוכחית וזאת מטעמים ברורים.

בנוסף טוענים איגוד השמאים, איגוד המוסכים והמועצה לצרכנות כי עפ"י המידע הנמצא בידם, המבוסס על תלונות ועדויות רבות שהצטברו בשנים האחרונות, השמאים ברשימות חברות הביטוח פועלים מתוך חשש ואיום על פרנסתם, כיוון שהם נמדדים ביחס לממוצע כלשהו של חברת הביטוח המפנה אליהם לקוחות. מי שמאשר שומות בהיקפים גבוהים מהממוצע, "מוזהר" ע"י הממונה עליו. כך נוצר מעגל אימה: השמאים לוחצים על המוסך להקטין את עלויות התיקונים כדי לא לאבד את פרנסתם,  המוסכים נאלצים להיכנע לשמאים, כי הם מצידם פוחדים שלא תהיה להם עבודה. במצב זה תיקונים של רכב לאחר תאונות דרכים עלולים להתבצע מתחת לרמה המקצועית הנדרשת, ולעיתים להוות סיכון בטיחותי של ממש. המערכת, למעשה, דוחפת את אנשי המקצוע ונותני השירות לרמות כדי לשרוד ולהמשיך להתקיים.
 
מי שנפגע בסופו של דבר – הם הצרכנים, שרכבם מתוקן באופן שאינו מחזיר את הרכב לתיקונו, למצב הבטיחותי האיכותי כפי שראוי היה שיהיה, תיקון המוריד את ערך רכושם ואף עלול במקרים קיצוניים לסכן אותם, את נוסעי הרכב ומשתמשי הכביש.

עזרא שוהם, יו"ר איגוד השמאים, אומר כי ההסדר יצר מצב של תלות מוחלטת בין השמאי וחברת הביטוח. "ההסדר קבע כללים רבים לגבי התנהלות שמאי רשימות החוץ של חברות הביטוח, אך זכויות או קיום בכבוד לא מוזכרות בו בשום מקום. אני מקווה כי החלטת בג"צ תנתק סופית את הקשר בין העיסוק בשמאות לעיסוק בביטוח ותשים קץ לניגוד העניינים שבו הנתבע , כלומר חברת הביטוח, היא גם השופט וגם השמאי."

לדברי רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים, הפיתרון של המפקח על הביטוח למימוש פסק הדין של השופט זמיר משנת 2001, שהורה על ביטול שליטת המבטחות על שמאות הרכב בישראל, יצר כשל שוק חמור מהמצב הקודם ערב הפסיקה. על כן, מוסיף לוי, ראוי שהמפקח על הביטוח יקדם פיתרון על פי רוח פסיקת בג"ץ ושיעשה ככל יכולתו על מנת לתקן את המעוות בכל הקשור לשליטת המבטחות על השמאים, על המוסכים ועל תוצרי התיקון (שבמקרים רבים אינם מביאים לתוצאת המתבקשת מתיקון רכב ומיישום חוק חוזה הביטוח – השבת המצב לקדמותו).

מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, אומר כי  המצב הקיים פוגע בצרכנים בשני אופנים: לא בטוח כי הצרכן יקבל את רכבו לאחר התאונה במצב בו היה לפניה, כתוצאה מהערכת שמאי בלתי שלמה חמור מכך, למצב זה עלולות להיות השלכות בטיחותיות המסכנות את נוסעים, הנוהגים ואת משתמש הדרך האחרים.
חבל  כי המפקח על הביטוח מסרב לתקן  מצב זה ומאלץ אותנו לפנות זו הפעם השנייה ולבקש את התערבות בג"צ .