המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2010

ארכיון כתבות 2010

תאריך: 26/04/2010

מחיר מינימום להקמת שיחה והשפעתה על הגינות בפרסום - המועצה הישראלית לצרכנות מתריעה כי כוונת משרד התקשורת לאסור גביית דמי הקמת שיחה ניתנת בקלות לעקיפה על ידי חברות הסלולר

ממסמך שהגיע למועצה לצרכנות עולה כי משרד התקשורת פנה לחברות הסלולר ויידע אותן בעניין החלטתו לאסור גביית תשלום התחלתי בגין יצירת שיחה ברשת הסלולר.
לעמדת המועצה : התיקון המוצע נוגד  את רוח  החלטת המשרד, בדבר איסור גביית דמי הקמת שיחה בכל צורה שהיא.
ביום 18.11.08, ערב כניסתו לתוקף של שינוי הגדרת יחידת זמן אוויר מ-12 שניות ל-שנייה, הוציא משרד התקשורת שימוע בנושא גביית תשלום התחלתי בגין יצירת שיחה ברשת הסלולר , והדגיש כי קביעת תשלום התחלתי בגין יצירת שיחה אינו עולה בקנה אחד עם עקרונות האחידות והפשטות,  וכי המשרד אינו מוצא לנכון לאפשר תשלום כאמור.

הניסוח שישמור על השוואת מחירים הוגנת, פשוטה ושקופה


מהחלטת שר התקשורת מיום 28.3.10 – אשר כלל לא פורסמה באתר משרד התקשורת ולא הועברה למועצה לצרכנות למסירת עמדה -  עולה כי משרד התקשורת החליט לאסור על גביית דמי הקמת שיחה וביקש את עמדת חברות הסלולר לתיקון הרישיונות המוצע. בתיקון נקבע כי החברות לא רשאיות לגבות תשלום עבור הקמת שיחה ומחיר מינימום לשיחה.

עם זאת קבע המשרד כי התשלום בגין זמן אוויר חייב להיות קבוע רק במהלך הדקה הראשונה.  
לעמדת המועצה לצרכנות, העיקרון של איסור דמי הקמת שיחה חיוני להבטחת השקיפות ויכולת ההשוואה של הצרכנים, כבסיס להתפתחות התחרות.   ואולם נוסח התיקון המוצע כולל סתירה לוגית משום שהוא מאפשר למעשה גביית דמי הקמת שיחה בדרך עקיפה,  כגון: מחיר יורד לאורך השיחה החל מהדקה השנייה, מחיר יחידת זמן אוויר שונה לתחילת השיחה. באופן זה מתיר למעשה המשרד לגבות מחיר גבוה יותר במהלך הדקה הראשונה. דבר המהווה בעצם סוג של דמי הקמת שיחה .

לעמדת המועצה לצרכנות  יש לתקן את נוסח התיקון כך שלא תתאפשר גביית דמי הקמת שיחה כלל, גם בצורה של תעריף יורד לאחר הדקה הראשונה או השנייה.

מנכ"ל המועצה לצרכנות עו"ד אהוד פלג מתריע בפני השר כחלון כי נוסח התיקון המוצע עלול לסכל את הרפורמות הצרכניות שמטרתן להגביר את התחרות בשוק, משום שתעריפים שונים במהלך השיחה עלולים לבלבל את הלקוח בניגוד לעיקרון השקיפות והפשטות שמנחה את שר התקשורת בביצוע רפורמות אלה. יש להבטיח, מוסיף מנכ"ל המועצה לצרכנות, כי תינתן לצרכן אפשרות אמיתית לשקול את כדאיות המסלול המוצע לו, ולהשוות מחירים בין החברות , ולפיכך המועצה פונה לשר כחלון .בבקשה כי יורה למשרד לתקן את נוסח ההחלטה הפגום.