המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2010

ארכיון כתבות 2010

תאריך: 28/07/2010

המועצה הישראלית לצרכנות: תוכנית מימון הפוכה- במקום העלאת האגרה

המועצה הישראלית לצרכנות רואה חשיבות רבה בקיומו של שידור ציבורי ושמירה על הרשות האחראית לו. בשל ההתנהלות עד כה בעניין התכנית להבראת רשות השידור והחשש שצרכנים יפגעו מאופן מימונה, הנני לפנות אליך וכדלקמן:
בעקבות המצב אליו נקלעה רשות השידור, נערכה לאחרונה תוכנית המהווה מתווה לרפורמה. על פי המתווה המוצע תמומן הרפורמה, בין היתר, מייקור האגרה.  על פי הפרסומים  תתייקר האגרה בהתאם למתווה בשיעור של 10% בשנה במשך השנתיים הבאות.

למעשה הצגת הנתונים באופן זה אינה נכונה ועלולה להטעות את הציבור, שכן כבר לפני שנתיים היה שיעור האגרה הנגבית מן הצרכנים אמור לרדת בשיעור של 5%,  והפחתה זו נדחתה כבר פעמיים, כך שהאגרה בעצם כבר התייקרה לצרכנים בשיעור של 5% עוד בטרם ההתייקרות המוצעת. לאור זאת עומד שיעור ההתייקרות המוצעת למעשה על  21%.

בנסיבות אלה, דומה כי לא זו בלבד  שהצגת הדברים אינה נכונה ועלולה להטעות את הצרכנים, אלא גם ההפחתות המתוכננות בגובה האגרה בשיעור של  10%  ו-  8% בהתאמה, ושל 1% נוסף לכל שנה עד לשנת 2035 , לא יפצו את הצרכנים באופן נאות. לא זו אף זו, אלא שקיים ספק של ממש אם ההפחתה המתוכננת בעתיד הרחוק אכן תבוצע, זאת לאור הניסיון המצטבר אצל הצרכנים לפיו ההבטחות להעלאה בשיעור האגרה ממומשות בדייקנות לעומת ההבטחות להפחתה בשיעור האגרה אשר נדחות מעת לעת, ובסופו של דבר אף אינן מקוימות.

בהתאם, מבקשת המועצה לצרכנות כי למניעת ההכבדה שבייקור האגרה בשיעור כה חד ולהבטחת מימוש ההתחייבות כלפי הצרכנים בדבר הוזלת האגרה, ייקבע במסגרת הרפורמה כי ההתייקרות תשוקלל עם ההוזלות המתוכננות  בעקבותיה ותתפרש על פני תקופה של כמה שנים, ובמקביל תוחל ההוזלה המובטחת אשר אינה ממומשת זה זמן רב.

מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג אומר כי " קביעה כאמור תחזק את אמון הציבור בשלטון החוק ובהבטחות שלטוניות, לאחר שיחזה  במימוש ההבטחות שניתנו לו בדבר הוזלת האגרה".