המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2010

ארכיון כתבות 2010

תאריך: 28/10/2010

המועצה לצרכנות בוועדה לפניות הציבור בכנסת :
ריבוי התלונות נגד חברת החשמל מעלה חשש לכאורה כי החברה לא פועלת ע"פ הכללים שנקבעו באמות המידה,  וקוראת  לתקן את אמות המידה ע"מ להגן על זכויות הצרכנים.
 
הוועדה לפניות הציבור של הכנסת דנה היום בתלונות צרכנים נגד חברת חשמל על  חשבונות על בסיס הערכה ולא קריאת מונה. למועצה לצרכנות מגיעות  תלונות רבות של צרכנים בנושא  המלינים על איומים  בניתוק מיידי, מונים מקולקלים,  שנים של הערכה  (ולא קריאה מדויקת), חשבונות המגיעים ברגע האחרון, ועוד.

לעמדת המועצה לצרכנות, ריבוי התלונות מעלה חשש כי במקרים רבים חברת חשמל לא  מקיימת את חובותיה ע"פ  אמות המידה.  המועצה לצרכנות דורשת לתקן את  אמות המידה בכדי לאפשר לצרכן  להגן על זכויותיו. על פי אמות המידה קיימת חובה לבצע את חישוב הצריכה על בסיס קריאת המונה בתקופת החשבון הרלוונטית. חברת החשמל רשאית לבצע הערכת צריכה במקרים בהם המונה הוסר או מקולקל, או במקרה בו אין  גישה  למונה, (למשל מונה הנמצא  בחצר נעולה) , אולם , על חברת החשמל מוטלת החובה לקרוא את המונה לפחות פעם אחת ב- 12 חודשים שחלפו ממועד התשלום.

במקרה של מונה מקולקל, חברת החשמל לא יכולה להמשיך לשלוח חשבונות על בסיס הערכה, ועליה  להחליף את המונה המקולקל, ולידע את הצרכנים על  זכותם לדרוש את בדיקת המונה לאחר שהוחלף. באמות המידה לא נקבע  המועד לתיקון המונה או החלפתו.

במקרה של העדר גישה למונה, אמות המידה אינן מחייבות את חברת החשמל לתאם מועד לקריאת המונה עם הצרכן. מכאן נוצר מצב אבסורדי בו הצרכן מקבל חשבונות על בסיס הערכה מבלי שנמסר לו מדוע ומהן הדרכים בהן ניתן לקבל חשבונות על בסיס קריאת מונה.
יש לציין כי אמות המידה אינן קובעות את הפראמטרים להערכת הצריכה או לחישוב הצריכה באופן רטרואקטיבי במקרה של מונה מקולקל.

מצב בו חברת החשמל לא מבצעת קריאת מונה לפחות אחת לשנה, או ממשיכה לשלוח חשבונות על בסיס הערכת הצריכה מבלי לתקן מונה מקולקל במשך שנים, או אינה מיידעת
את  הצרכן בדבר הסיבה לכך או על זכותו לבקש קריאת מונה, הוא מצב בלתי נסבל  וכמות התלונות מעלה חשש לתופעה רחבת היקף.

ע"מ למזער את הפגיעה בצרכנים  קוראת המועצה לצרכנות לתקן את אמות המידה בכדי  לצמצם את המקרים בהם החשבון מונפק על בסיס הערכת הצריכה ולאפשר לצרכנים להגן על זכויותיהם :
1.  הגברת הפיקוח על חברת החשמל  ע"מ לאפשר לצרכנים לקבל פיצוי במקרים בהם החברה  פעלה שלא על פי אמות המידה.
2.  הגבלת התקופה בה ניתן לדרוש מהצרכן תשלום רטרואקטיבי. 
3. קביעת  מועד מקסימלי להחלפת מונה מקולקל, חיוב חברת החשמל להחליף מונים פגומים תוך תקופה קצרה,  לאפשר להוציא את המונה מהשטח הפרטי באם הצרכן מבקש, בתוך תקופת תשלום אחת ממועד הבקשה.
4. להורות לחברת החשמל  בחשבון המבוסס על הערכה, לפרט בחשבון מדוע בוצעה הערכה,  ולתת  מספר טלפון לתיאום קריאות מונה במועדים סבירים.
5.  לקבוע באמות המידה את המועד בו צרכנים זכאים לקבל את החשבון, לפני התשלום .
6. לשנות את  צורת הרישום בחשבון  - ולציין באותיות של "קידוש לבנה" כי החשבון הוא על סמך הערכה.

מנכ"ל המועצה  לצרכנות עו"ד אהוד פלג אומר  כי "חובת קיום חוזה בתום לב חלה גם על חברת החשמל, והעובדה שמדובר במונופול המספק שירות חיוני מחייבת הגברת הפיקוח על חברת החשמל". עוד מוסר עו"ד פלג כי  " קיים צורך לתקן את אמות המידה   ואם הדבר לא יעשה באופן וולונטרי המועצה תשקול תיקון חקיקה בעניין זה".