המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין > 35522-11-16

 

חברת האחזקה לא ביטלה את העסקה המתמשכת. השופט קבע פיצוי בגובה 4,000 ש"ח

 

צרכנית שרכשה מקפיא שוכנעה לרכוש ביטוח תיקונים ל-5 שנים, אולם התחרטה וביקשה לבטל את העסקה. לאחר שהחברה המשיכה לגבות כספים, על אף פניותיה הרבים, החליטה לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות. השופט פסק פיצוי בגובה 4,000 ש"ח, וזאת מעבר להשבת סכום העסקה

 

סלולר

 

פסק דין חשוב ניתן נגד חברה למתן שירותי תיקונים למכשירי חשמל (ביטוח למקפיא במקרה זה). הצרכנית שוכנעה לרכוש ביטוח תיקונים ל-5 שנים בעלות 1,500 ש"ח, אולם התחרטה וביקשה לבטל את העסקה. לטענתה, מספר ימים לאחר מכן יצרה קשר עם הנתבעת וביקשה לבטל את העסקה ולהפסיק את ההתקשרות. ואולם, הנתבעת לא החזירה את התשלומים לאחר פניות מרובות שלה עצמה, של בתה ושל בנה. בנסיבות אלה הוגשה התביעה להשבת התמורה, פיצוי בגין ימי עבודה של בנה של התובעת, שכ"ט עו"ד לסיוע בהגשת התביעה, נסיעות, טרדה ועוגמת נפש, פיצוי על החתמת התובעת בחוסר תום לב תוך ניצול, פיצוי בגין הפרת החוזה ופיצוי עונשי.

 

חברת ביטוח מוצרי החשמל סירבה לבטל את העסקה ורק לאחר 11 חודשים החזירה לתובעת את כספה. הנתבעת טענה כי נציגה היה מרותק לביתו בשל מצבו הרפואי ולפיכך חל עיכוב בטיפול בעניינה של התובעת. ביהמ"ש דחה את הטענה כי העסקה בוצעה תוך הטעיה, או ניצול גילה המתקדם של התובעת, אולם החברה המשיכה לחייב את התובעת לאחר מתן הודעת הביטול. השופט כתב בפסק הדין: "לא ניתן להתעלם מכך שבקשת ביטול ההתקשרות נעשתה עוד בינואר 2017 ובפועל ניתנה הוראה להשיב הסכום רק 9 חודשים לאחר מכן והסכום הוחזר בפועל 11 חודשים לאחר ההודעה. גם אם מתקבלת אמירת נציג הנתבעת שנצבר ממנו להגיע לעבודה משך תקופה לא מבוטלת בשל מצב רפואי, הרי שמדובר בעיכוב לא סביר של ביצוע ההחזר ביחס למועד בו ביקשה התובעת להפסיק את ההתקשרות".

 

"בגין האמור זכאית התובעת לפיצוי בין אם בשל אי ניתוק משירות בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן ובין אם בשל הצורך החוזר ונשנה בפניות לנתבעת, עד להשבת הסכום בפועל", כתב השופט. לאור כך, החברה חויבה לשלם פיצוי עונשי בסך 4,000 ₪ בהתאם להוראות סעיף 31א לחוק הגנת הצרכן, ו-500 הוצאות משפט וזאת מעבר להשבת סכום העסקה כפי שלכאורה בוצע.

 

חשוב לציין כי ביטול עסקה מתמשכת הינו לפי סעיף 31א המחייב מתן הודעה בכתב לפני הגשת התביעה (אלא במקרה של ביטול מכר מרחוק בכתב או ביטול עסקה מתמשכת בכתב):


 
(ב)      לא תוגש נגד עוסק תביעה לפיצויים לדוגמה לפי סעיף קטן (א), אלא לאחר שהצרכן שלח או מסר בקשה לפי אותו סעיף קטן, בכתב, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית; לעניין פסקה (2ב), די אם הצרכן מסר הודעת ביטול בכתב כאמור בסעיף 13ד(א)(2) ו-(ב); ולעניין פסקה (4), די אם הצרכן ביטל את העסקה כאמור בסעיפים 14א(ג), 14ג(ג) ו-14ג1(ג).

 


 

לצפיה בפסק הדין ת"ק 35522-11-16 תייר נ' מרום שירותים ואחזקה לחצו כאן >>

 

לסוגיות צרכניות בנושא מכשירי חשמל לחצו כאן >>