המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2014

ארכיון כתבות 2014

תאריך: 19/06/2014

נצחון חשוב לצרכנית בפרשת איקיוטק בביהמ"ש המחוזי
ביהמ"ש המחוזי דן בסוגיה האם יש לפסוק הוצאות לטובת הנתבע כאשר מוגשת תביעה ולאחר מכן התובע מבקש למחוק את התביעה. השופט דחה את הערעור שהגישה איקיוטק וקבע כי ראוי כי פסק הדין של בית משפט השלום ישמש פסק דין מנחה

 

עוד הפסד לחברת איקיוטק בהליכים משפטיים. איקיוטק ערערה על זכייה של לקוחה בביהמ"ש השלום וביהמ"ש המחוזי דחה את הערעור וקבע כי מדובר "בשיטה" וכי ראוי היה שהבקשה לא תוגש כלל. ביהמ"ש דן בסוגיה האם יש לפסוק הוצאות לטובת הנתבע כאשר מוגשת תביעה ולאחר מכן התובע מבקש למחוק את התביעה.

 

ביהמ"ש המחוזי דחה את הערעור שהגישה איקיוטק וקבע כי ראוי כי פסק הדין של בית משפט השלום בחדרה ישמש פסק דין מנחה, וכי אין מקום למחוק את התביעה על פי בקשת התובע מבלי לפסוק הוצאות ללא הסכמת הנתבע או לפחות מבלי שנתנה לו זכות להגיב.

 

בפסק בדין נאמר: כי בהמשך להחלטה של ביהמ"ש השלום אשר הורה על מחיקה ללא צו להוצאות, הגישה המשיבה בקשה לפסיקת הוצאות ופיצוי בשל הגשת תביעה ללא עילה. בקשה זו נדחתה מן הטעם שהתביעה נמחקה בטרם הוגש כתב כלשהו מטעם המשיבה. עוד טענה המשיבה לפני בית משפט השלום, כי התנהלותה של המבקשת היא בגדר של "שיטה", כי לא ידעה על הבקשה למחיקת התובענה, וכי נקטה בהליך לצורך הכנת בקשה למחיקת כותרת והעברת הדיון.

 

השופט קבע בפסק הדין: "אין מקום להתערב בהחלטת בית משפט השלום, וראוי אף כי פסק הדין ישמש פסיקה מנחה את הרשם בבית המשפט, במקרים כגון אלה. כאשר מוגשת תביעה ומתבקש מחיקת ההליך, אין מקום לעשות כן ללא צו להוצאות מבלי שנתקבלה הסכמת בעל הדין שכנגד או לפחות נשמרה זכותו להגיב. אשר על כן דין הבקשה להידחות, וראוי היה כי לא תוגש כלל. בנסיבות העניין מאחר שלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות נוספות".

 

לצפיה בפסק הדין לחצו כאן

 

לעדכונים נוספים בסוגיית איקיוטק לחצו כאן