המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > עסקאות ברוכלות

 

עסקאות רוכלות - כל המידע לצרכן

 

במועצה לצרכנות מתקבלות מידי שנה תלונות רבות בנושאי עסקאות רוכלות הן בבית הצרכן והן במקומות שאינם בית העסק הקבוע. לפניכם מדריך קצר בנושאי ביטול עסקת רוכלות  וטיפים לצרכנים

 

שדה_תעופה

 

עסקה ברוכלות היא עסקה מסוכנת בשל עמדת הנחיתות בה נמצא הצרכן בביתו מול סוכן מכירות ממולח, כשלצרכן קשה להשתחרר מהלחץ השיווקי המופעל עליו. במועצה לצרכנות מתקבלות תלונות רבות של צרכנים אשר חתמו על הזמנת מוצרים או שירותים שאין להם בהם כל צורך, בעלות של אלפי שקלים (מטהר מים, שואב אבק, מוצרי קוסמטיקה, מנוי לשירותי חירום רפואיים), כשהחתימה על העסקה נבעה בעצם מהלחץ שהופעל עליהם. המחוקק היה ער למצב זה ובחוק הגנת הצרכן  קיים סעיף המאפשר לצרכן לבטל עסקה ברוכלות.

 

מהם התנאים לקיום עסקה ברוכלות?

 

עסקה ברוכלות היא עסקה שנעשתה בבית הלקוח, או במקום עבודתו, שירותו הצבאי, לימודיו, או בכל מקום שאינו מקום של בית העסק . למשל, עסקה שנעשית בתערוכה שמתקיימת באולם, מספר ימים בלבד בשנה, היא עסקה ברוכלות. במקרה אחר קבע ביהמ"ש לתביעות קטנות כי עסקה שנעשתה באולם בבית מלון היא עסקה ברוכלות.
 
אם הייתה פניה יזומה של העוסק לצרכן בכל דרך שהיא, למשל באמצעות פרסום באינטרנט, העסקה שנעשתה עונה להגדרת רוכלות. החוק חל על כל עסקה שנעשית בבית הצרכן בעקבות "פנייה יזומה של עוסק לצרכן בכל דרך שהיא". בית המשפט לתביעות קטנות נדרש  וקבע כי סיטואציה זו תואמת להגדרה "פניה יזומה של עוסק לצרכן בכל דרך שהיא". במקרה זה, נציג החברה הופיע לפגישה במקום הצרכן וזאת בעקבות פנייתו לפי הפרסום באינטרנט. בהתאם, קבע ביהמ"ש כי התנאים הנ"ל עונים להגדרת עסקת רוכלות ומשכך חלות הוראות סעיף 14 לחוק הדנות בביטול עסקה מסוג זה.

 

בעת עסקת רוכלות, על בית העסק למסור לצרכן חוזה בכתב בו יפורטו הפרטים הבאים, בצמוד אחד לשני, בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות:


• שם העוסק, מספר זהות שלו ( מספר עוסק מורשה או מספר חברה ) וכתובתו
• התכונות העיקריות של הנכס או השירות
• מחירו הכולל של הנכס או השירות ותנאי התשלום
• מועד מסירת הנכס או השירות אם הם לא ניתנים במועד עשיית העסקה
• מידע בדבר אחריות לנכס
• מידע בדבר זכותו של הצרכן לבטל את העסקה בהתאם לחוק

 

ביטול עסקת רוכלות

 

חוק הגנת הצרכן מאפשר לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת החוזה לפי המאוחר מביניהם. העסק לא יכול לדרוש תשלום דמי ביטול.

 

בשירות מתמשך, כגון שירותי תקשורת (טלפוניה, טלויזיה רב ערוצית, אינטרנט), ניתן לבטל עסקה ברוכלות גם לאחר תחילת מתן השירות. המועד האחרון לביטול העסקה הוא 14 יום לאחר ביצוע העסקה או לאחר קבלת החוזה בכתב, לפי המאוחר.


 
במקרה של ביטול עסקה לרכישת שירות מתמשך לאחר תחילת מתן השירות או במקרה של ביטול עסקה ברוכלות במועד הנקוב בחוק העסק יכול לדרוש תשלום בגין השירות שסופק: אם החברה התחילה לספק את השירות, על הצרכן לשלם בעד השירות שניתן לו עד למסירת ההודעה על הביטול ו/או דמי התקנה, אם הותקן ציוד בבית הלקוח לצורך הספקת השירות הספק רשאי לדרוש תשלום דמי התקנה שהוגבלו ל-100 ₪.


 
החוק לא דורש הודעת ביטול בכתב, והודעה טלפונית בהחלט תקפה, אולם מומלץ מאוד לשלוח הודעת ביטול בכתב, בדואר רשום, ולשמור עותק המכתב ואישור הדואר. כן מומלץ לתאר במכתב את כל תהליך השיווק, שכן נסיבות המכירה יכולות לבסס עילות נוספות לביטול העסקה, המקנות לצרכן זכויות נוספות, כמו במקרה של הטעיה על תכונות המוצר, ניצול מצוקה, אי מתן הזדמנות סבירה לעין בחוזה לפני החתימה.במקרה בו העסק מסרב לבטל את העסקה ומתכחש לקבלת הודעת הביטול בטלפון, יהיה על הצרכן להוכיח כי שוחח בטלפון ואת תוכן השיחה. על כן, על מנת למנוע אי ודאות מומלץ מאוד לשלוח הודעת ביטול בכתב ובדואר רשום, כאמור.


בנוסף, מתלונות שהתקבלו במועצה עלה כי הסוכנים ממשיכים גם בטלפון בניסיונותיהם לשכנע את הצרכן כי המוצר טוב או העסקה כדאית, או במקרים אחרים טוענים כי אין לצרכן זכות ביטול או כי הביטול כרוך בתשלום דמי ביטול גבוהים, בניגוד לחוק, כמובן במטרה למנוע את הביטול. ניתן להגיש תביעה גם על ההחזר המגיע לכם וגם על פיצוי עונשי של עד 10,000 ₪ כפי שיקבע בית המשפט.במקרה בו הודעת הביטול ניתנה תוך המועד הנקוב בחוק, על העוסק להחזיר את מלוא הסכום שקיבל.

 

בעסקת רוכלות, פתיחת האריזה ו/או שימוש במוצר אינם מונעים את הביטול. במקרה בו השימוש במוצר גרם להרעה משמעותית במצבו, העוסק יוכל לתבוע מהצרכן פיצוי בגין הפחת במוצר שנגרם כתוצאה מהשימוש בו באמצעות תביעה בבימ"ש.

 

טיפים לצרכנים בנושא עסקאות ברוכלות

 

* התקשרו אליכם והציעו לכם מוצר או שירות חינם? זהירות. סביר להניח שהמטרה האמיתית היא למכור לכם מוצר או שירות. אם אינכם מעונינים לפתוח את הדלת לסוכן מכירות אל תתפתו להסכים לקבל את המתנה... כי אין מתנות חינם!


* סוכן המכירות מבקש להחתים אתכם על הזמנת מוצר או שירות?...עצור! בקשו פסק זמן כדי לקרוא את ההזמנה לבד, ללא נוכחותו, ובעזרת בני משפחה או חברים, או כדי לחפש מידע על החברה או על המוצר באינטרנט. אם הסוכן מסרב, או טוען כי ההטבה או ההצעה תקפה לאותו יום בלבד...עצור! סירוב זה הוא חשוד.


* אם אתם עומדים לחתום... עצור! דרשו שכל מה שהוסכם יפורט בהזמנה/ בחוזה (תכונות המוצר, אביזרים, דגם, תנאי השירות, אפשרות ביטול או החזרה ועוד)


* אם חתמתם על הזמנה של מוצר או שירות, הדבר הראשון הוא לקרוא את ההזמנה/החוזה, לברר אם כל מה שהובטח צוין בחוזה. אפשר להתחרט  ולבטל את העסקה.


* אם אתם מעונינים לבטל, שלחו הודעת ביטול בכתב. אפשר בפקס אבל מומלץ תמיד לשלוח בדואר רשום. שמרו עותק של המכתב ואת האישור של הדואר- זו ההוכחה לכך שביטלתם תוך המועד הנקוב בחוק.


* שלחתם מכתב ביטול אולם העסק מתעלם? זה הזמן לפנות למועצה לצרכנות לקבלת סיוע.