המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2016

ארכיון כתבות 2016

תאריך: 15/02/2016

המועצה לצרכנות מתנגדת להסכם הפשרה שהוגש בתביעה הייצוגית נגד קלאב הוטל
מנכ"ל המועצה לצרכנות: "ההסדר עלול להעמיד את רוכשי קלאב-הוטל במקום רע יותר מאשר אילו התביעה היתה נמשכת. לא יעלה על הדעת, כי לאחר שנים בהן סבלו מחוסר הגינות, הצרכנים עוד ייפגעו מתוצאתה של תביעה, שנקבע על פניה שהיא מוצדקת"

 


 

המועצה לצרכנות הגישה לבית המשפט את התנגדותה להסכם הפשרה שהוגש לאישור בית המשפט בתביעה הייצוגית כנגד קבוצת קלאב הוטל. מדובר בבקשה לאישור הסדר פשרה חמישי המוגש בתביעה המתנהלת מזה כ- 15 שנה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב. כזכור, בהחלטה מיום 23/4/14  אישרה כב' השופטת (בדימ') פילפל את התובענה כייצוגית אחרי שנדחו 4 הסכמי פשרה, תוך שהיא קובעת כי על פי ההסכם של קלאב הוטל ובעלי יחידות הנופש, יש לחלק את הוצאות ההחזקה בין כלל היחידות הקיימות במלון (כולל אלה שבהחזקת רשת קלאב הוטל) ולא רק בין היחידות של בעלי היחידות (כפי שרצתה קלאב הוטל לטעון).


פרשנותו הנכונה של ההסכם לענין אופן חלוקת הוצאות האחזקה היא כי יש לחלק את כלל ההוצאות בכלל היחידות של המלון באופן שוויוני, לרבות היחידות שלא נמכרו ונותרו בידי קלאב הוטל – קבעה השופטת. בנוסף אושרו עילות נוספות הנוגעות לעניין קיזוז הכנסות מימון ולעניין שלילת זכות נופש מבעלי יחידות נופש אשר שלמו דמי אחזקה באיחור למרות שבמועד התשלום בפועל נותרו יחידות פנויות במלון.


על פי הסכם הפשרה אשר הגישו הצדדים לאישור בית המשפט, קלאב הוטל תשנה את שיטת חישוב דמי האחזקה השנתיים ואת הסכמי ההתקשרות עם לקוחותיה, באופן העלול להתברר כגורם , לעמדת המועצה לצרכנות, נזק כספי בלתי הפיך לבעלי היחידות. בנוסף, הסכם הפשרה מכיל פגמים נוספים המחייבים את דחייתו על הסף, ללא מינוי בודק:


לעמדת המועצה לצרכנות, הצדדים לתובענה לא השכילו להפיק את הלקחים מההתנגדויות שהוגשו בארבעה הסכמי פשרה ומהדיונים הרבים שהתקיימו בהסכם הפשרה הקודמים, מהחלטות ופסקי הדין שנתנו במהלך השנים ובעיקר התעלמו מסיכויי ההצלחה הגבוהים של התובענה שכבר אושרה כייצוגית. עוד נטען כי הסכם הפשרה אינו מביא בשורה לחברי הקבוצה ובנוסף עלול לגרום להם נזק ממוני בלתי הפיך בעתיד.  המועצה לצרכנות מתנגדת להסכם הפשרה בשל הפגמים החמורים שבו, ובין היתר: 


- הצדדים להסכם הפשרה לא גילו האם בעלי יחידות נופש יקבלו החזר כל שהוא, בניגוד לחובתם על פי החוק.   על פי ההסכם, "מפקח" מטעם קלאב הוטל יבצע חישוב מחדש של דמי האחזקה לגבי שנים עברו לאחר אישור ההסכם על ידי בית המשפט. חישוב עתידי זה מבקש לעגן הסדר מבלי שניתנת לבית המשפט ולבעלי יחידות כל מידע בדבר גובה ההחזר המוצע, האם ינתן בכלל או לא. על פי הנתונים החלקיים מאוד שנמסר בהסכם, ייתכן בהחלט שבעלי היחידות ידרשו לשלם יותר בחלק מהשנים, מכאן החשש לייקור דמי האחזקה בעתיד.


- הסכם הפשרה מכיל עילות שלא אושרו או נדחו על ידי בית המשפט בהחלטת האישור, בניגוד להוראות סעיף 18(ז) לחוק – עניין "חובות עבר" כביכול של בעלי זכויות נופש שהפסיקו לשלם דמי אחזקה כאשר עילה זו אושרה בתובענה ייצוגית אחרת, ועניין סוגי ההוצאות שיש להעמיס על בעלי זכויות נופש (לדוגמה, ההסכם מאפשר להעמיס על בעלי היחידות הוצאות גבייה שאינן קשורות לאחזקה ולתפעול המלון ויוצר הוצאה חדשה – הוצאה הקשורה לאי התייצבות בעל היחידה – שייתכן שמדובר בדמי האחזקה שלא שולמו על ידי בעל היחידה באותה השנה) ; 


- הסכם הפשרה אינו משקף את סיכויי ההצלחה של התביעה לאור פרשנות ההסכם כפי שקבע ביהמ"ש הנכבד בהחלטת האישור, כשמסמכי קלאב הוטל עצמה אף תומכים בפרשנות ביהמ"ש. לעניין זה נשאלת השאלה מדוע התובעים הייצוגיים לא הגישו את הראיות לתיק בית המשפט?
- מהמידע החלקי ביותר שהוצג בהסכם הפשרה עולה כי קיים פער עצום בין סכום ההשבה הנתבע לסכום ההחזר לו יהיו זכאים חברי הקבוצה על פי ההסכם, ככל שיהיו זכאים להחזר כל שהוא.
- חמור מכך, ההסכם משנה באופן מהותי את הסכמי ההתקשרות וקובע שיטה חדשה לחישוב דמי האחזקה המבוססת על התפוסה בפועל הגורמת לייקור דמי אחזקה, לרעת חברי הקבוצה ועלול לגרום נזק בלתי הפיך לחברי הקבוצה;


- דמי האחזקה נגבים חצי שנה מראש לפחות אולם מי שמשלם לאחר המועד הנ"ל נשללת ממנו הזכות להתארח במלון על אף התשלום וגביית ריבית פיגורים, גם אם ישנן יחידות פנויות במועד התשלום בפועל. הסכם הפשרה מאפשר לקלאב הוטל להמשיך להתנהל כפי שהיא מתנהל גם היום וחוסמת תביעות מבעלי יחידות נופש שנפגעו בנסיבות אלה.


היועץ המשפטי לממשלה טרם הגיש את עמדתו להסכם ובית המשפט קבע מועד לדיון בהסכם הפשרה ליום 15/5/16 בשעה 9:30.

 

לצפיה במסמך ההתנגדות המלא לחצו כאן >>