המועצה > חינוך והסברה > יום הצרכן הבינלאומי > יום הצרכן הבינלאומי 2012 > מידע חשוב למשתתפים בתחרות הקליפים "חכמים על הסלולר"

מידע חשוב למשתתפים בתחרות הקליפים "חכמים על הסלולר"


תאריך ואופן שליחת הקליפים לתחרות
את הקליפים המשתתפים בתחרות יש לשלוח על גבי DVD לכתובת: המועצה הישראלית לצרכנות, מחלקת חינוך, רח‘ החשמונאים 88, ת.ד. 20413, תל-אביב 61204. על הקליפים להגיע למשרדי המועצה לכל המאוחר עד תאריך 15.2.12 . ניתן גם לשלוח את הקליפים למייל [email protected] (מוגבל לגודל של MG 30).

קריטריונים לשיפוט תחרות הקליפים
1. מידת ההגנה הצרכנית בתחום הסלולר בנושא המסר שבקליפ (25%) – המסר המועבר בקליפ ישמש דרך לעידוד צרכנות נבונה בתחום הסלולר.
2. אפקטיביות העברת המסר (25%) - על המסר להיות מוצג ומועבר לצופה באופן מדויק ובהיר, ובו בזמן - באופן קליט ומשכנע , כדי שיוכל להשפיע על קהל הצרכנים לנהוג לפיו.
3. יצירתיות ומקוריות (25%) - על הקליפ ונושאו להיות פרי רעיון מקורי של התלמידים ולבטא גמישות מחשבתית.
4. איכות ביצוע והפקת הקליפ (25%) – ביצוע והפקת הקליפ באופן שמושכים את העין, ושנעים להסתכל על הקליפ.

פרסים לזוכים
במסגרת התחרות, יחלקו עורכי התחרות פרסים בסכום כולל של 12,000 ₪, לשלושת המשתתפים שהקליפים שלהם דורגו בסיום התחרות במקומות הראשונים ולקליפ שזכה ב"חביב הקהל", בהתאם לחלוקה הבאה:
הקליפ הזוכה במקום הראשון, יזכה את יוצריו בסך של 5,000 ₪.
הקליפ הזוכה במקום השני, יזכה את יוצריו בסך של 3,000 ₪.
הקליפ הזוכה במקום השלישי, יזכה את יוצריו בסך של 2,500 ₪.
הקליפ הזוכה ב"חביב הקהל", יזכה את יוצריו בסך של 1,500 ₪.

השתתפות בתחרות מהווה הצהרת המשתתף כי קרא את התקנון, הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון.