המועצה > חוק הפקדון > שאלות ותשובות

 

 
שאלות ותשובות

 
תמורת אלו מכלי משקה ניתן להשיב ולקבל דמי פיקדון?

חובת תשלום דמי פיקדון חלה על כל מיכלי המשקה (בקבוק או פחית) שנפחם אינו עולה על ליטר וחצי.
יצרני או יבואני מיכלי משקה אלו מחויבים לציין במפורש על גבי המיכל את צמד המילים "חייב בפיקדון" ואת גובה דמי הפיקדון ובתי העסק מצידם, מחויבים להשיב דמי הפיקדון על כל בקבוק שסומן כאמור.

חריג:
יצרן או יבואן עשוי לקבל פטור מרישום "חייב בפיקדון" תמורת תשלום דמי פיקדון מוגדלים  לקרן לשמירת הניקיון (קרן של מדינת ישראל).
אם ניתן פטור כאמור, הבקבוק לא יסומן, ולא ניתן יהיה לדרוש השבת דמי פיקדון תמורתו.

 
היכן ניתן להחזיר מיכלי משקה ריקים? על מי מוטלת החובה לקבל?

- בכל בית עסק ששטחו גדול מ–28 מ"ר לממכר מכלי משקה מלאים מכל סוג שהוא המשווק מיכלי משקה של אותו יצרן / יבואן.

-כל בית עסק, גם אם שטחו קטן מ–28 מ"ר שבו נקנה מיכל המשקה שהוחזר למשל מינימרקט, סופר שכונתי, חנויות נוחות ועוד".

-עסק פטור – בתי עסק המוכרים בקבוקי משקה לצריכה במקום – לדוגמה מסעדות פטורות מגביית דמי פיקדון והשבתם.

 
מה גובה דמי הפיקדון המותר לגבייה?   או האם ניתן להשיב פחות ממה שכתוב על מיכל המשקה?

דמי הפיקדון המינימאליים עומדים על סך של 30 אג'.
יצרנים ויבואנים רשאים לדרוש דמי הפיקדון גבוהים יותר בתנאי שסכום דמי הפיקדון נקוב במפורש על גבי הבקבוק. (לדוגמא על בקבוקי בירה נקוב פיקדון בסך 1.20 ₪)

הסכום הנקוב על גבי הבקבוק הוא הסכום המחייב את בעל העסק.

חריג:
בשנת 2010, בעקבות ביטול השימוש במטבעות של 5 אג', הועלו דמי הפיקדון על פי החוק מ- 25 אג' ל- 30 אג'.
לפיכך, נקבע בחוק כי במקרים בהם נקוב על הבקבוק 25 אג' יש לשלם דמי פיקדון בסך 30 אג', ובהתאם גם דמי הפיקדון שיוחזרו יעמדו על סך 30 אג'.

 
האם ניתן להגביל את כמות מכלי המשקה המוחזרים?
על פי החוק צרכן יכול להשיב לכל בית עסק עד 50 בקבוקים ביום אחד.
בית עסק המגביל את מספר הבקבוקים לפחות מ- 50 פועל בניגוד לחוק.
בית עסק רשאי, על פי שיקול דעתו, לאפשר השבה של יותר מ- 50 בקבוקים לצרכן ביום.

 
האם דמי הפיקדון צריכים להיות כלולים במחיר המוצר, או שניתן לדרוש אותם בנוסף על מחיר המוצר הרשום?
על פי חוק הגנת הצרכן בית העסק חייב לציין על גבי כל מוצר את מחירו הכולל לרבות מס ו/או תשלום חובה, לפיכך המחיר על המוצר חייב לכלול גם את דמי הפיקדון.
דרישה לשלם בקופה דמי פיקדון בנוסף למחיר הנקוב על מכל המשקה, היא עבירה (לכאורה) על חוק הגנת הצרכן והצרכן רשאי לסרב או לדרוש את כספו בחזרה.

 
האם עוסק רשאי להשיב את דמי הפיקדון באמצעות זיכוי כספי (ולא במזומן) ?
בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד רשת מזון גדולה על השבת דמי הפיקדון באמצעות זיכוי, קבע ביהמ"ש המחוזי כי אמנם קיימת חובה להשיב לצרכנים את דמי הפיקדון במזומן, אולם העוסק רשאי להציע זיכוי ומטרת החוק מושגת גם בדרך של השבה באמצעות זיכוי.
אם אינו מסכים לקבל זיכוי הצרכן יכול לדרוש החזר במזומן.
לפיכך עוסק המשיב את דמי הפיקדון באמצעות זיכוי איננו עובר על החוק. 
 
האם ניתן לסרב לקבל בקבוקים שאין עליהם תווית עם המילים "חייב פיקדון"?
בית עסק חייב לקבל חזרה ולהשיב את דמי הפיקדון רק לגבי מכלי משקה המסומנים במילים "חייב פיקדון".
בית עסק רשאי לסרב להשיב דמי פיקדון על מיכל משקה שאינו נושא תווית ולכן הוא אינו מסומן.

 
האם בית העסק רשאי להגביל את קבלת מכלי המשקה לשעות מסוימות ?
בית עסק אינו רשאי לסרב לקבל מכלי משקה, אם הם עומדים בתנאי החוק.

עפ"י עמדת המועצה לצרכנות: סירוב לקבל מיכל משקה אשר קיימת חובה לקבל אותו, במהלך שעות הפעילות של בית העסק, מכל סיבה שהיא, לרבות רצון להגביל את פעילת ההשבה לזמנים מוגדרים, מהווה (לכאורה) עבירה על החוק.