המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2013

ארכיון כתבות 2013

תאריך: 14/04/2013

עמדת המועצה לצרכנות: אז כמה עולה החומוס???
אחת הסיירות של פרוייקט סמ"ל - סיירת המועצה לצרכנות, המשווה מחירים בין כל רשתות השיווק, נתקלה במוצר הזה על המדף. כל מילה מיותרת.

 

לא החלטנו איזו כותרת מתאימה יותר לתמונה הזו: "משלושה יוצא אחד", "אן-דן-דינו" או רעיון אחר שיש לכם.

 

על אריזת החומוס שבתמונה מופיעים שלושה מחירים שונים: 13.99 ש"ח, 12.90 ש"ח ו-11.90 ש"ח.

 

כיצד הצרכן יידע על כמה הוא יחוייב בקופה?

 

אז מה מחיר החומוס?

 

במועצה לצרכנות מתקבלות תלונות רבות המעלות חשש להטעיה במחיר או בעניין פער בין המחיר שהוצג על גבי המוצר למחיר בקופה. להלן סקירה של התופעות המוכרות לנו ושל הוראות הדין בכל מקרה לגופו.

 

ראשית, חוק הגנת הצרכן קובע כי אם קיים פער בין המחיר שהוצג על המוצר לבין מחירו בקופה, המחיר הקובע הוא המחיר שהוצג על המוצר, גם אם מחירו בקופה גבוה יותר. סירוב המוכר להשיב לצרכן את ההפרש שנגבה ביתר יכול לשמש עילה לתביעת "פיצוי ללא הוכחת נזק" עד לסך של 10,000 ₪. אבל מה קורה כאשר מודבק על המוצר שני מחירים שונים או יותר?


מה קובע החוק במקרה של פער בין המחיר המוצג על גבי המוצר למחיר בקופה, איזה מחיר מחייב?


 סעיף 17ב(ד) לחוק הגנת הצרכן קובע כי "המחיר המחייב של טובין יהיה המחיר שהוצג עליהם בהתאם להוראות סעיף זה, אף אם מחירם בקופה גבוה מהמחיר האמור". המשמעות היא כי המחיר המחייב הוא המחיר המוצג על גבי המוצר והצרכן יכול לדרוש לשלם את המחיר המוצג על המוצר, גם אם בקופה המחיר גבוה יותר. למעלה מכך, אם העסק מסרב לגבות את המחיר המחייב ואינו מחזיר את ההפרש לצרכן, קמה לצרכן הזכות לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק של עד 10,000 ₪ לפי סעיף 31א לחוק הגנת הצרכן. ראו למשל פסק הדין שניתן על ידי כב' השופט אלכסנדר רון (בית המשפט לתביעות קטנות ירושלים) תק 3666/09 אחיעזר גמליאל נ' קרביץ ישראל בע"מ המצ"ב.

ישנם מקרים בהם הוצגו שניים או שלשה מחירים על המוצר במדבקות נפרדות. מה הדין במקרה זה?


הקושי מתעורר כאשר מוצגים מחירים שונים, ייתכן כי הדבר נובע מתקלה או טעות. היו מקרים בהם העסק מסר כי מדובר במקרה נקודתי, וכי כל המוצרים האחרים שהיו על המדף נשאו תו מחיר אחר, התואם את המחיר בקופה, וכי הצרכן בחר דווקא במוצר הנושא את תו המחיר הלא נכון. צריך לבחון כל מקרה לגופו, לפי הנסיבות.

מה הדין כאשר יש שניים או שלשה מחירים על המוצר במדבקות אחת על השנייה?


 נראה כי במקרה זה, צרכן סביר יניח כי המחיר המחייב הוא המחיר המופיע על תו המחיר הגלוי לעין ולא על תו המחיר המוסתר.

מה הדין כאשר מוצג "מחיר מומלץ לצרכן" או "מחיר מבצע" על מדבקה של היצרן או הספק לצד המחיר המוצג על ידי המוכר?


במקרה המתואר בתמונה, הוצגו שלושה תווי מחיר: תו מחיר של העסק (עם "אקדח" מחירים), ושתי מדבקות נוספות האחת בכותרת של "מבצע" והשנייה ב"מחיר המומלץ לצרכן" כשהמחיר שהוצג על ידי המוכר הוא הגובה מבין השלושה ..במקרה זה, צרכן סביר עשוי להבין כי המוצר הנמכר נמכר במחיר מבצע, וכי המחיר הגבוה מבין השלושה, הוא המחיר הקודם, ובוודאי לא יניח כי דווקא המחיר הגבוה מבין השלושה הוא המחיר בקופה. במקרה זה, אם לא צוין בעסק כי המבצע אינו בתוקף אצלו או כי המבצע הסתיים, הרי שיכול הצרכן לטעון כי הוא הוטעה לחשוב כי המוצר במבצע .

מה הדין כאשר מוצג מחיר על המוצר, מחיר שונה על המדף, ובקופה מחייבים אותנו במחיר גבוה משניהם ואומרים שהיה מבצע שהסתיים?


 במקרה זה, סעיף 15(ב3) לחוק הגנת הצרכן קובע "אזל מלאי הטובין שהוצעו במכירה מיוחדת, או שהשירותים, כולם או חלקם, אינם מוצעים עוד במכירה מיוחדת, לא ימשיך העוסק לפרסם ברבים או במקום העסק את ההודעה שפרסם על אותה מכירה".

משמעות סעיף זה כי בתום תקופת המבצע או אם המלאי של מוצרים במבצע אזל, על העסק להפסיק לפרסם את המבצע, הן ברבים והן בעסק עצמו. התוצאה היא כי כאשר העסק מפר את ההוראה, רשאי הצרכן להסתמך על פרסום המבצע בעסק – ולמשל על המחיר או ההנחה המופיע על המדף – ולדרוש לשלם את המחיר המוזל ולא את המחיר המופיע בקופה. המשמעות היא כי כל עוד העוסק מותיר את הכיתוב "מבצע" הרי שעליו לכבד את הבטחתו זו, שכן אם אין הוא מכבד את המבצע, עלול הוא במחדלו זה (להסיר את הכיתוב כנדרש בדין) להטעות את הצרכן, מה שאסר מפורשות בדין.