המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2020

ארכיון כתבות 2020

תאריך: 15/09/2020

ביהמ"ש קיבל את עמדת המועצה לצרכנות ודחה את הסכם הפשרה נגד השטיח המעופף
בתביעה הייצוגית שהוגשה נגד החברה, הוצע הסדר פשרה לפיו חברי הקבוצה שנפגעו יקבלו פיצוי בסך של 200 ₪. המועצה לצרכנות הוכיחה כי הפיצוי המוצע לציבור לא מהווה פיצוי משום שכל מי שנרשם כחבר מועדון קיבל את ההטבה


בשנת 2016 הוגשה בקשה לאישור תובענה  ייצוגית  נגד השטיח המעופף, בטענה  כי החברה מפרסמת באתר ובאפליקציה המופעלת על ידה, מועדי טיסות פיקטיביים שלא אושרו על ידי רשות שדות התעופה וזאת בניגוד לחוק שירותי תעופה ותוך הטעיה צרכנית.

 

זו התובענה הייצוגית השנייה שהוגשה כנגד חברת השטיח המעופף באותו העניין, לאחר שבשנת 2010 הוגשה תובענה שבעקבותיה אושר הסכם פשרה בו הוצעה הטבה לציבור. השטיח המעופף המשיך לכאורה בהתנהלותו. בהליך הנוכחי, אשר דן באותה הפרה בדיוק, הוצע הסדר פשרה דומה, לפיו,  חברי הקבוצה שנפגעו יקבלו פיצוי בסך של 200 ₪, בכפוף לשליחת הצהרה לחברה, ובנוסף תוענק הנחה במחיר לכלל הצרכנים, ברכישת חבילות תיור ו/או כרטיסי טיסה בסך של 100 ₪.

 

המועצה לצרכנות הגישה התנגדות להסכם הפשרה מכמה סיבות


1. שההסדר המוצע דומה להסכם הפשרה שאושר בהליך הקודם שלא השיג את מטרת ההליך – אכיפה והרתעה מפני התנהלות דומה בעתיד.


2. לעמדת המועצה לצרכנות ההסדר מחייב צרכנים להתקשר עם החברה על מנת לקבל את ההטבה (למעט חברי הקבוצה) כשאין כל אפשרות לבדוק אם מדובר בהנחה אמיתית ואם מחיר השירות לא הועלה קודם,  לכן  ההטבה המובטחת ניתנת מתוך מחיר כולל הנקבע על ידי החברה עצמה.


3.  השטיח המעופף פרסם את ההטבה המוצעת באפליקציה "בוא נעוף" עוד לפני אישור הסכם הפשרה, דבר המעיד על כך שמטרתה העיקרית היא קידום מכירות.

 

חמור מכך, המועצה הוכיחה בפני בית המשפט, כי השטיח המעופף העניק את אותה ההטבה כבר משנת 2014, ללא כל צורך ברכישת שירות, לכל מי שהצטרף למועדון הלקוחות שלה, כך שלא מדובר בהטבה אמיתית המהווה פיצוי לציבור אלא הטבה לצרכים שיווקיים בלבד.


המועצה טענה כי בדיוק כפי שההסכם הקודם שאושר לא הרתיע את החברה מלחזור ולפרסם טיסות פיקטיביות שלא אושרו, הרי שגם הסכם זה אין בו בכדי להרתיע את החברה, שמשתמשת בפיצוי לצורך קידום מסחרי ויצירת יתרון מול מתחריה.

 

בית המשפט קיבל את כל הטענות שהועלו על ידי המועצה ודחה את הסדר הפשרה תוך שהוא קובע,  כי "אין בחלק ההטבה שבהסדר פיצוי מספק לציבור, הן משום אופי ההטבה בנסיבות העניין, והן משום שמדובר בהטבה קיימת אשר מוצעת לכל הצרכנים, מזה תקופה ארוכה, ללא קשר להסדר הפשרה בתובענה הייצוגית".

 

יצוין כי להסדר הפשרה שהוצע התנגדו גם עו"ד דן גינר, התובע בהליך הקודם, עו"ד לינדה אשכנזי מעמותת נציגי הציבור, והיועץ המשפטי לממשלה.

 

בית המשפט עוד קבע כי לאור תרומתם החשובה של המתנגדים לדחיית הסכם הפשרה, הצדדים ישלמו לכל אחד מהם גמול בסך 5,000 ₪.

 

עו"ד יעל כהן שאואט, סגנית היועמ"ש מוסיפה כי " המועצה לצרכנות תמשיך למלא את תפקידה ולבחון הסכמי פשרה בתובענות ייצוגיות, על מנת למנוע מצבים בהם הצדדים מנצלים הליכים ייצוגית לאישור "פשרות קופונים", שאין בהן כל תועלת לציבור וכל מטרתן קידום מכירות.