המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2020

ארכיון כתבות 2020

תאריך: 11/10/2020

המועצה לצרכנות מצטרפת לתובענה הייצוגית נגד קופות הגמל והפנסיה
בית הדין לעבודה אישר את הצטרפות המועצה כידיד בית משפט לתובענה הייצוגית נגד קופות גמל ופנסיה המצרפות ל"ביטוח שארים" עמיתים רווקים או שאין להם שארים

 

בית הדין לעבודה אישר את הצטרפות המועצה כידיד בית משפט לתובענה הייצוגית שהוגשה נגד מספר קופות גמל ופנסיה. התובענה עוסקת בהיקף ואופן ידוע העמיתים בדבר צירופם ל"ביטוח שארים" כברירת מחדל, דבר העלול לפגוע בעמיתים רווקים או שאין להם שארים.


לפי התביעה החברות הראל, כלל, מגדל ונוספות לא הודיעו למבוטחיהם הרווקים על כך שהם מפרישים כספים לביטוח שאירים על חשבון הפנסיה שלהם. בסקר של המועצה נמצא: 44% כלל לא ידעו מהו ביטוח שאירים.


התביעה, שמובלת בידי עו"ד שחר ולר ומתנהלת בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, מתייחסת לשש קרנות פנסיה: הראל פנסיה וגמל בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע"מ, הפניקס פנסיה בע"מ, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בע"מ ומנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ.


מבוטחים רבים שאינם מודעים לנוהל האמור משלמים עבור מוצר שאין להם שום צורך בו - מה שפוגע בחיסכון הפנסיוני שלהם: במקום שכספי ההפרשות יועברו לחיסכון הם משולמים לחינם לקרן ומשמשים אותה לתשלום לעמיתים אחרים.


בית הדין קיבל את עמדת המועצה וקבע כי יש מקום לצרף את המועצה לצרכנות כ"ידיד בית המשפט" בתיק זה, וכי למועצה "יש ידע ומומחיות בתחום מהותי העולה בתיק זה לרבות שאלת היקף חובת יידוע עמיתים בדבר הסדר ברירת המחדל בכל הנוגע לשארים". עמדת המועצה כפי שהוצגה בבקשת הצטרפות הוכנסה לתיק בית המשפט, והוא יכריע לאחר הגשת סיכומי הצדדים.


מדובר בפעילות חשובה לה השלכות רוחב על כל תחום הביטוח הפנסיוני.אם הבקשה לאישור התובענה תוכרע לטובת הקבוצה, הדבר עשוי לאפשר לעמיתים לחסוך כספים רבים שיופקדו בקופות הגמל ולא בביטוח שארים שהוא מיותר עבורם.


לצפיה בהחלטת בית המשפט לחצו כאן >>