המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2008

ארכיון כתבות 2008

תאריך: 02/11/2008

המועצה הישראלית לצרכנות  חיברה הסכם צרכני אחיד לקבלת שירותים ביתיים, כדי להקטין את הפגיעה בצרכנים
 
המועצה הישראלית לצרכנות חיברה הסכם צרכני אחיד לקבלת שירותים ביתיים, במטרה להבטיח גילוי נאות, ודאות ובסיס ראייתי לצרכן המבקש לקבל שירותים ביתיים. זאת בעקבות תלונות רבות של צרכנים המתקבלות במועצה הישראלית לצרכנות, המלינות על נותני שירות מסוגים שונים אותם הזמינו לביתם לביצוע עבודות שונות, כגון שיפוץ, שרברבות, חשמל, פוליש, זיפות וכו'.

מהתלונות  עולה כי  הסיבה העיקרית לפגיעה בצרכנים המקבלים שירותים ביתיים הינה כי בהסכם בעל פה שבין העסק לצרכן לא מובהרים היבטים חיוניים של העסקה, ובהם:

* מועד ביצוע השירות- עד מתי על העסק לסיים את ביצוע השירות

* התמורה – העובדה שהיא כוללת מע"מ, העובדה שהיא כוללת את כל הרכיבים הנדרשים
   לביצוע השירות, כגון חלפים וחומרים

* מה יקרה אם העסק לא יבצע את השירות במועד או יימנע מכיבוד ההתחייבות לאחריות שנתן

* אחריות לשירות - ומישכה

מוקד הבעיה הוא העדר הסכם כתוב ברור בין הצרכן לנותן השירות, הסכם בו מעוגנות ההתקשרות בין הצרכן לנותן השירות  לביצוע העבודה.
כדי להקטין את הפגיעה בצרכנים, ערכה המועצה הישראלית לצרכנות טיוטת הסכם בסיסי אחיד בתחום השירותים הביתיים, במטרה שישמש כבסיס להתדיינות בין העוסק לבין הצרכן, ויוודא מודעות הצרכן לרכיבים החיוניים של העסקה.
ההסכם שערכה המועצה לצרכנות משתרע על דף אחד בלבד, מנוסח בשפה ברורה ופשוטה הממצה את כל התנאים שבין הצרכן לנותן השירות. ההסכם הינו הוגן לשני הצדדים ואין בו  תנאים מקפחים.
 
ההסכם קובע את הסעד לצרכן במקרה של אי ביצוע השירות תוך הזמן הנקוב או במקרה של הימנעות העסק מכיבוד האחריות שנתן, ומאפשר במקרה כזה לצרכן לבצע את התיקון בעצמו על חשבון העסק. במקרה של סכסוך בין העוסק לצרכן, קובע ההסכם קיום בורר, שימונה מתוך רשימת בוררים הקיימת במועצה הישראלית לצרכנות.
 
מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, אומר כי  הדרך הטובה ביותר להתמודד עם מחלוקות וסכסוכים בין צרכן ונותן שירות היא למנוע אותם על ידי הבהרה והסכמה על כל הפרטים מראש. אימוצו של ההסכם המוצע ע"י הצרכן בבואו לקבל שירות בביתו יבטיח כי גם הצרכן וגם נותן השירות יכנסו להתקשרות עם נותן השירות תוך הבנת זכויותיו והתחייבויותיו. מנכ"ל המועצה קורא לבתי עסק ולעוסקים לאמץ את ההסכם.
 
לצפייה בהסכם הצרכני: