המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא תיירות > הזמינו נופש בחו"ל אך בשל צו איסור יציאה מן הארץ נאלצו לבטל

הזמינו נופש בחו"ל אך נאלצו לבטל בשל צו איסור יציאה מן הארץ

תאור המקרה:

 

י' וג'  פנו טלפונית לסוכנות נסיעות והזמינו להן נופשון בקוסטה ברווה.

ארבעה ימים לאחר ביצוע ההזמנה ואישורה, התברר לג' כי הוטל נגדה צו

איסור יציאה מהארץ ולכן נבצר ממנה לצאת לחופשה המיוחלת.

 

לפיכך, פנתה ג'  טלפונית אל סוכן הנסיעות בבקשה לבטל את העיסקה.

 

סוכן הנסיעות סרב לבקשת הביטול ולבסוף הסכים לבטל ואולם רק בתנאי

שהשתיים תשלמנה דמי ביטול של 80% מעלות העסקה.

 

בצר להן פנו השתיים למועצה לצרכנות.

 

הטיפול בתלונה:

 

התלונה הועברה לטיפולה של גב' סיוון לפיקין, המטפלת בתלונות במועצה

לצרכנות

 

סיוון פנתה לסוכנות הנסיעות וציינה בפניהם כי על פי חוק, בביטול עיסקת

מכר מרחוק בתוך 14 יום מיום ביצוע העיסקה, רשאית החברה לגבות דמי

ביטול בשיעור של 5% מערך העיסקה או 100 ₪ בלבד – לפי הנמוך מביניהם.

 

התוצאה:

 

בעקבות פנייתה של סיוון השיבה סוכנות הנסיעות לצרכניות את כספן בניכוי 50$ בלבד.