המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא הימורים והגרלות > מנוי להגרלות והימורים חוקיים ללא התחייבות התברר כמנוי בהתחייבות חצי שנה

מנוי להגרלות והימורים חוקיים ללא התחייבות התברר כמנוי בהתחייבות חצי שנה

תיאור המקרה:
 
נציג חברה התקשר ל - א' מהמרכז ושכנע אותו לרכוש מנוי להגרלות ולהימורים חוקיים לחודש ניסיון תוך הבטחה כי בידי החברה אמצעים המשפרים את סיכויי הזכייה. א' השתכנע והסכים לרכוש את המנוי לאחר שבירר טלפונית האם ישנה התחייבות כלשהי והאם יוכל להתנתק בכל עת. התשובה שקיבל בעל פה הייתה חד משמעית – אין התחייבות לתקופת זמן וניתן להתנתק מהשירות בכל עת.
 

לאחר כחודש מתחילת השירות קיבל א' את הסכם ההתקשרות וגילה לתדהמתו כי זכות הביטול לפי ההסכם היא עד לתום 14 יום מיום תחילת השירות ומועד זה חלף. לפי הוראות ההסכם, א' אינו יכול לבטל את השירות לפני תום 6 חודשים מיום תחילתו.
 

דרישותיו של א' לבטל לאלתר את המנוי ולקבל את כספו בחזרה - נפלו על אוזניים ערלות.
 

החברה טענה כי לצרכן יש זכות ביטול רק בחלוף 6 חודשים מיום תחילת השירות. להוכחת טענותיה, הושמעה לצרכן הקלטת שיחה שבה המידע האמור נמסר לו.
 
הטיפול בתלונה:

 

נציג המועצה לצרכנות, מר זרנקין, פנה אל החברה במכתב בו דרש ממנה לפעול לפי הוראות החוק:

 

לפי סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, בעסקת מכר מרחוק על העוסק לספק לצרכן מסמך בכתב הכולל פרטים בדבר תכונות הנכס או השירות ומחירו, תנאי התשלום, התנאים לביטול העסקה על פי החוק וכו'. יש למסור את המסמך עד למועד הספקת השירות.
 

הצרכן רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק למתן שירות בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת המסמך בכתב, לפי המאוחר. כשמדובר בעסקה מתמשכת, ניתן לבטל את השירות בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו.
 

במקרה זה, ביטול העסקה נעשה תוך 14 יום מיום מסירת הסכם ההתקשרות ועל כן, נעשה כדין.
 
 
התוצאה:

 

לאחר פניית המועצה הישראלית לצרכנות, החברה ביטלה את המנוי ללא קנס למרות שהחוק מאפשר לגבות דמי ביטול בשיעור 5% מהיתרה בגין תקופת ההסכם, או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.