המועצה > חינוך והסברה > הגינות בצרכנות > יחידות לימוד - הגינות בצרכנות > עושים חשבון להגינות

עושים חשבון להגינות

 

 

קישור להורדת התוכנית  

 

התכנית "עושים חשבון להגינות" משלבת את נושא ההגינות בצרכנות ביחד עם יעדי תכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות ה'.


הסוגיות הצרכניות השונות מזמנות תרגול בנושאים הנמצאים בתכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ה, כגון חקר נתונים, שאלות רב שלביות במספרים טבעיים ועוד.


התלמידים עוברים תהליך המשלב את שני היעדים העיקריים של התכנית – חשיפה לנושאי הגינות אותנטיים, והסקת מסקנות מתוך עריכת חישובים לגבי מחירים של מוצרים. המסקנות הסופיות שאליהן נדרשים התלמידים להגיע אינן רק מספריות אלא גם ערכיות. בסוף התהליך מתבקשים התלמידים להגדיר על סמך חישוביהם מהי הגינות.