המועצה > פרוייקטים > צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה > צרכנות בקליק: ביטול עסקה > באיזה אופן התבצעה העסקה? > עסקה אחרת (חנות, אירוע הצגה)

ביטול עסקה אחרת

ביטול עסקה אחרת

רכישה אחרת

1

עסקה אחרת (חנות, אירוע הצגה)

ביטול עסקה אחרת

ביטול עסקה אחרת

האם רכשת מוצר או שירות?
לשאלה הקודמת