המועצה > חינוך והסברה > תחרות כרזות 2013 > גמר התחרות

גמר התחרות

במהלך חודש הצרכנות הנבונה שהתקיים בבתי הספר היסודיים ביקנעם, התקיימה פעילות חינוכית "צרכנות לעניין" שבמהלכה הכינו התלמידים כרזות הסברה לעידוד צרכנות נבונה. הכרזות המובילות מכל בית הספר נשלחו להשתתף בתחרות העירונית והועמדו בתערוכה בבניין העירייה.

הכרזות המוצגות בתערוכה נבחנו על ידי וועדת שיפוט שהורכבה מראש העיר, נציגים ממחלקת החינוך, מרכז הצעירים והמועצה לצרכנות. לאחר סיום וועדת השיפוט נבחרו הזוכים בתחרות. הכרזה במקום הראשון תוצג בשלט חוצות גדול, בכניסה המערבית לעיר.
 
התלמידים השכילו לזהות את שלושת הצירים המרכזיים שמובילים את העיסוק בצרכנות: מסר ישיר הפונה לקהל יעד נרחב, משפט מוביל וקליט המעביר מסר צרכני נבון, והגשה מושכת  ושילבו אותם בצורה נפלאה ונכונה מאד בכרזה שעיצבו.
 
להלן הזוכים בפרס ראש העיר יקנעם:

• הפרס הראשון - על סך 500 ₪  יוענק לבית חינוך "ארזים"

• הפרס השני על סך 200 ₪ - יוענק לבית חינוך "הדסים"

• פרס השתתפות על סך 100 ₪ יוענק לבתי החינוך- "אורנים", "תדהר" ו"דליות".
 
 
הכרזה הזוכה:
 
 

הכרזות שהשתתפו בגמר:
 

בית חינוך "אורנים"

 

בית חינוך "הדסים"

 

בית חינוך "ארזים"

 

בית חינוך "הדסים"

 

בית חינוך "תדהר"

 

בית חינוך "דליות"