המועצה > חינוך והסברה > תחרות הכרזות הארצית בנושא צרכנות נבונה

תחרות הכרזות הארצית בנושא צרכנות נבונה

בואו לבחור את הכרזה המנצחת

בתחרות הכרזות הארצית בנושא צרכנות נבונה השתתפו בתי ספר מכל רחבי הארץ. מתוך כלל הכרזות שנשלחו למועצה לצרכנות, בחרה ועדת השיפוט 12 כרזות, אשר מוצגות לבחירת הגולשים באתר YNET. כרזות אלה תוצגנה במעמד חגיגי בכנסת, בשבוע הצרכן הבינלאומי, שחל ב-15 במרץ. קולות צוות השופטים תשוקללנה עם קולות הגולשים ותוכרזנה 3 הכרזות הזוכות בתחרות.

להצבעה באתר ynet >>>

לפעילות החינוכית של תחרות הכרזות

כרזה מספר 1:
 

כרזה מספר 2:

כרזה מספר 3:
 

כרזה מספר 4:
 

כרזה מספר 5:
 

כרזה מספר 6:
 

כרזה מספר 7:
 

כרזה מספר 8:
 

כרזה מספר 9:
 

כרזה מספר 10:
 

כרזה מספר 11:
 

כרזה מספר 12: