המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי מעניק ביטחון כלכלי מסוים במקרה שבו המבוטח לא יוכל לדאוג לעצמו בשל מצבו הבריאותי הירוד מאוד – מצב סיעודי. ביטוח מסוג זה יאפשר לקבל סיוע כספי מחברת הביטוח  (תגמולי ביטוח או תשלום הוצאות ישירות למוסד הסיעודי), כדי לשלם את הוצאות הטיפול (או חלק מהן ) הגבוהות במיוחד ( 5,000 ₪ עד 10,000 ₪ ואף יותר ).(1)
מהו מצב סיעודי? מה המדינה נותנת לאזרח במקרה זה? ומהם סוגי הביטוחים הקיימים בשוק? האם מצב הבריאות בעת הצטרפות לתכנית ביטוח סיעודי משפיע על היקף הכיסוי הביטוחי?
 
(1) נתונים אלו פורסמו באתר המפקח על הביטוח.
 
 

שאלות נפוצות
מהו חוזה ביטוח סיעודי?
האם המדינה נותנת סיוע במקרה של מצב סיעודי?
מהם סוגי הביטוחים הסיעודיים המוצעים לציבור?
מתי אהיה זכאי לתגמולי ביטוח סיעודי מחברת הביטוח?
חברת הביטוח סירבה לשלם תגמולי ביטוח בטענה כי המצב הסיעודי נבע ממחלה שקדמה להצטרפותי לפוליסה. האם זה חוקי?
הצטרפתי לביטוח קבוצתי של קופת החולים לפני 10 שנים, כשהייתי בגיל 70. היום חברת הביטוח טוענת שמצבי הסיעודי נובע ממחלה שחליתי בה קודם להצטרפותי (והצהרתי עליה) ומסרבת לשלם לי תגמולי ביטוח. האם זה חוקי?