המועצה > חוק ומשפט > תיקוני חקיקה

תיקוני חקיקה

במדור זה יוצגו הסברים לתיקוני חקיקה ולחוקים חדשים שהתקבלו לאחרונה ושיש בהם כדי לקדם את אינטרס ציבור הצרכנים. בחלק מהנושאים תמצאו הרחבה במדור סוגיות צרכניות.

ספקיות שירותים יחוייבו לתת מענה טלפוני אנושי לצרכן חינם ובטווח זמן מוגבל

מעתה, חובת הצגת מחיר לא רק על מוצר אלא גם על שירותים

מהפכה בתחום הסלולר - לא עוד קנסות יציאה, לא עוד שיטת "חיוב זיכוי".

"שובר זיכוי" – עמיד יותר, תקף יותר, ברור יותר.

ספקיות שרותים מתמשכים ישלחו לצרכן דו"ח חיובים שנתי

הסוף לאותיות הקטנות בפרסומות

תעודת האחריות אבדה? מעכשיו – יש מדבקה?... יש אחריות!

איסור גביית עמלה בגין שירותים שנקבע להם תעריף לתשלום על פי דין

סימון מחיר מרבי על מוצרי מזון בפיקוח

מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון

חובת העוסק לפרט מספר הפריטים שבמבצע

תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), תשס"ח-2008
על פי התקנות, שנכנסו לתוקף ב-1.1.09, חובה על רשתות קמעוניות (החוק חל על חנויות ששטחן גדול מ-100 מ"ר) להציג את המחיר ליחידת מידה על האריזות של כל מוצר או על גבי תווית או שלט הצמודים למדף שעליו הם מונחים. כך יוכל הצרכן לדעת מה מחיר המוצר לקילו או  לליטר (לגבי מוצרי מזון  יוצג המחיר ל- 100 גר' או 100 מ"ל). המידע יקל על הצרכנים להשוות מחירים בין מוצרים דומים, הנמכרים באריזות שונות, או להשוות בין אריזות של אותו מוצר בגדלים שונים.

תיקון לרישיונות חברות הסלולר - איסור על העלאת תעריפים בתקופת ההתחייבות (מ-1.1.09)
תיקון לרישיונות חברות הסלולר אוסר על החברות להעלות תעריפים למנויים פרטיים במשך תקופת ההתחייבות. מיום 1.1.09 מפעילי הסלולר יחויבו להציג למנוייהם תנאי התקשרות סופיים, ידועים וקבועים מראש לכל תקופת ההתחייבות. תעריפי השירותים  ייקבעו ביום ההתקשרות על ידי המפעיל, ויהיו אחידים ונקובים בשקלים למשך כל תקופת ההתחייבות.
התיקון לא חל על חוזים קיימים, אלא רק על חוזי התקשרות חדשים. באוקטובר 2007 המועצה לצרכנות פנתה למשרד התקשורת בבקשה לבחון את התנהלות חברות הסלולר בעניין,  בגלל הפגיעה החמורה בציבור הצרכנים. בעקבות פניית המועצה לצרכנות  ובעקבות תלונות צרכנים, משרד התקשורת ערך שימוע בעניין,  וזה הוביל בסופו של דבר לרפורמה החדשה.

תעריפי שיחות יחושבו על ידי חברות סלולר לפי שנייה במקום לפי 12 שניות החל מ-1.1.09

תיקון לרישיונות חברות הסלולר שנכנס לתוקף ביום 1.1.09 קובע, כי על חברות הסלולר לחייב את לקוחותיהן לפי יחידות זמן אוויר של שנייה, ולא לפי 12 שניות, כפי שהיה נהוג. עוד קובע התיקון כי  אי אפשר להציע חלופות אחרות, כגון תכניות של תעריפים על פי דקת שיחה. משרד התקשורת דחה בכמה שנים את כניסתו לתוקף של תיקון זה על מנת לאפשר לחברות הסלולר להיערך לתיקון שיטת החיוב.

"חוק החניונים" - תיקון מס 89 לפקודת התעבורה  חיוב חניה לפי מקטעים של 15 דקות משעת החניה השנייה ( נכנס לתוקף ב-1.1.09)
בחניונים רבים מחושבים דמי החניה ביחידות זמן של שעות שלמות, ולא בהתאם לזמן החניה בפועל. כך, למשל, נגבה תשלום  עבור שעתיים גם  כאשר הצרכן חנה שעה ועשר דקות בלבד. על פי החוק חניון יגבה דמי חניה, מתום שעת החניה הראשונה, לפי יחידות זמן של 15 דקות.  החוק החדש קובע שלא תהיה מניעה לגבות דמי חניה יומיים, שבועיים וחודשיים. החוק יחול הן על חניונים עירוניים והן על חניונים פרטיים.

חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט–2008 (נכנס לתוקף ב- 12.11.08)
ענף המבחנים הפסיכומטריים ממומן בחלקו מכספי המדינה, באמצעות כספי הפיקדון לחיילים משוחררים. מטרת חוק זה היא להבטיח פיקוח על מכונים פסיכומטריים וגילוי נאות לצרכנים.
בנוסף, החוק מחייב את המכונים להתקשר עם תלמידים בהסכם בכתב, ובו יפורטו 'בין היתר, המחיר הכולל, הקריטריונים לקורס נוסף ומחירו, תנאי התשלום ותנאי הביטול.
החוק קובע כי לתלמידים עומדת זכות לביטול הקורס, ושיעור דמי הביטול נקבע בהתאם למועד שבו ניתנה הודעת הביטול. עוד קובע החוק כי המכון יאפשר לתלמידים המתעניינים בקורס  להשתתף בשני שיעורי ניסיון ללא תשלום. בנוסף, על המרכז הארצי לבחינות והערכה לפרסם את המבחנים ואת הפתרונות .

איסור על חידוש אוטומטי של עסקה לתקופה קצובה (סעיף 13א לחוק הגנת הצרכן)
עוסקים מבטיחים לצרכנים הטבה או הנחה במחיר לתקופה מסוימת, או דורשים כי הצרכן יתחייב לתקופה מסוימת, וקובעים בחוזה כי בתום המבצע או בתום התקופה החוזה יתחדש אוטומטית. הצרכנים לא שמים לב מתי הסתיימה תקופת ההתחייבות או המבצע, והם מגלים  לפתע כי החוזה התחדש וכי הם משלמים מחיר הרבה יותר גבוה, ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמתם לתנאים החדשים שלא הופיעו בחוזה המקורי. התופעה פוגעת הן בצרכנים והן בעוסקים, מפני שהצרכנים כבולים בחוזה ומנועים מלהתקשר עם ספק אחר בתנאים ובמחיר המתאימים לו, וכך נפגעת התחרות בין העוסקים.

התנתקות משירותים מתמשכים ( סעיפים 13ב עד 13ד לחוק הגנת הצרכן )
ביום 12.10.08 נכנס לתוקף תיקון מס' 23 לחוק הגנת הצרכן בנושא התנתקות משירותים מתמשכים. התיקון לחוק אוסר על עוסק להמשיך ולחייב צרכן אשר הודיע על רצונו להתנתק מהשירות. במועצה לצרכנות מתקבלות תלונות רבות  של צרכנים המבקשים להתנתק משירותים מתמשכים ונתקלים בקשיים רבים שמערימים עליהם בתי העסק השונים -  "טרטור" וחסמי התנתקות שונים,  שמטרתם להתיש את הצרכן שביקש להתנתק מהשירות. תוך כדי כך  נמשכת הגבייה במשך חודשים רבים לאחר קבלת בקשת ההתנתקות.

חוק ה"ספאם"
ב-1 בדצמבר 2008 נכנס לתוקף תיקון לחוק התקשורת. סעיף 30א (המתוקן) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982, אוסר על משלוח פרסומת מסחרית במייל, בפקס, בהודעת SMS או באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, ללא אישור של הנמען.  מטרת החוק למגר את תופעת ההפצה ההמונית של פרסומות בלתי רצויות, המכונה "ספאם" (או "דואר זבל"), באמצעות רשת התקשורת. הפרת הוראות החוק מהווה עבירה פלילית, ודינה קנס של עד 202,000 ₪ .

חובת גילוי ברכישת רכב משומש
חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע ולגילוי נאות), תשס"ח- 2008,  נכנס לתוקף ביום 7.12.08.
מטרת החוק – להקל על רוכשים לברר מידע על היסטוריית התיקונים ברכב שהם מבקשים לרכוש. החוק מאפשר  לקונה לקבל את המידע באופן אמין מהמוסך או מחברת הביטוח, כך שיכול לבסס אפילו תביעה לבית המשפט, מה שלא היה עד כה מפני שחברות אלה לא היו חייבות למסור את המידע .
החוק קובע כי כל מי שרוכש רכב משומש רשאי לקבל את כל המידע על הרכב מכל מוסך שבו תוקן או טופל הרכב ומכל מבטח שביטח את הרכב.
המידע  שאפשר לקבל: מידע על תיקונים או על טיפולים שבוצעו ברכב או כל מידע אחר שיכול להעיד על מצב הרכב ותקינותו.

תיקונים לחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986
תיקון מס' 4 לחוק כרטיסי חיוב נכנס לתוקף ב- 7 בדצמבר 2008 כולל חמישה תיקונים חשובים להגנת לקוחות חברות האשראי :
12.1 הרחבת ההגנה על הלקוח במקרה של שימוש לרעה בכרטיס אשראי
בתיקון מס' 4 לחוק הנ"ל תוקנה הפיסקה שבסעיף 5(ד)(1), ונקבע כי אם מסירת הכרטיס לאדם אחר לא גרמה במישרין לשימוש לרעה  שנעשה בכרטיס, אזי חלה הגבלת האחריות של הלקוח, והלקוח לא יישא בנזק שנגרם.

חובה למסור חוזה בכתב בעסקה ברוכלות – תקנות הגנת הצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן), תשס"ח-2008.
מיום 2.10.08  על בית העסק למסור לצרכן חוזה בכתב, ובו יפורטו הפרטים  האלה  זה אחר זה בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות:
• שם העוסק, מספר הזהות שלו (מספר עוסק מורשה או מספר חברה ) וכתובתו
• התכונות העיקריות של הנכס או השירות
• מחירו הכולל של הנכס או השירות ותנאי התשלום
• מועד מסירת הנכס או השירות, אם הם לא ניתנים במועד עשיית העסקה
• מידע בדבר אחריות לנכס
• מידע בדבר זכותו של הצרכן לבטל את העסקה בהתאם לחוק.
חשוב לציין כי אי מסירת חוזה בכתב מקנה לצרכן עילה לביטול העסקה גם לאחר המועד הקבוע בחוק.

תיקון רישיונות חברות הסלולר – ניתוק הזיקה בין עסקה לרכישת ציוד קצה לבין מתן הטבות *.
בדיקת משרד התקשורת העלתה כי חברות הסלולר נוטות לכרוך את מכירת המכשירים הסלולריים עם מכירת שירותים סלולרים למנוי. כך, מנוי המצטרף לרשת סלולר או משדרג מכשיר סלולר, רוכש בדרך כלל את המכשיר שלו כחלק מהסכם ההתקשרות, ובמקביל זוכה להנחה מתמשכת במחיר  המכשיר בהתאם לצריכת זמן אוויר, באמצעות זיכוי בתשלום החודשי.
בדיקת המועצה לצרכנות העלתה כי בדרך כלל, חברות הסלולר המציעות הנחה ברכישת מכשירים, מתנות את ההטבה בשימוש במכשיר במשך תקופה של 36 חודשים. על ידי כך, חברת הסלולר כובלת את הצרכן לתקופה של 36 חודשים, וצרכן המבקש לנייד את המספר שלו לחברה מתחרה יידרש לשלם קנסות להחזר הטבה על המכשיר שנרכש. מכאן כי הגבלת תקופת ההתחייבות ל-18 חודשים שנכנסה לתוקף בשנת 2008 רוקנה מתוכן.