המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > חניה בבתי חולים

חניה בבתי חולים

חניה בבתי חולים

ציבור הצרכנים לא מודע לכך כי קיימים הסדרים בין מפעילי מגרשי חניה לבין בתי חולים, וכי במקרים מסוימים  יש פטור מתשלום דמי חנייה. הנושא הועלה ע"י יו"ר הוועדה המיוחדת לפניות הציבור של הכנסת, הרב אורי מקלב, שהזמין בדיקה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

שאלות נפוצות
מדוע לא נקבע מחיר חניה זול בבתי חולים?
האם קיימות הקלות לנזקקים לשירותי חניה בבתי חולים?
למי למשל יש פטור מתשלום?
כיצד אפשר לממש את הפטור?