המועצה > פרוייקטים > צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה > צרכנות בקליק: ביטול עסקה > באיזה אופן התבצעה העסקה? > בבית | בעבודה | בבסיס > האם רכשת מוצר או שירות? > שירות > מהו סוג השירות?

ביטול עסקת רוכלות

מהו סוג השירות שרכשת?

החוק מבחין בין 2 סוגי שירותים, שירות חד פעמי ו-שירות מתמשך הכללים בדבר הזכות לביטול עיסקה משתנים בהתאם לסוג השירות.
 
לדוגמה:
ייעוץ בהחזרי מס, עבודת שרברבות,
חשמל וכד' שלא הוזמנה מראש על ידי הצרכן.
לדוגמה:
שירותי טלוויזיה, טלפון,
אינטרנט תמיכה טכנית בתחום המחשוב וכיו"ב.