המועצה > פרוייקטים > צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה > צרכנות בקליק: ביטול עסקה > באיזה אופן התבצעה העסקה? > בבית | בעבודה | בבסיס > האם רכשת מוצר או שירות? > שירות > מהו סוג השירות? > שירות מתמשך > האם קיבלת חוזה בכתב?

ביטול עסקת רוכלות

רכישה אחרת

4

האם קיבלת חוזה בכתב?

ביטול עסקת רוכלות

בעסקת רוכלות לרכישת שירות מתמשך שעלותו מעל 50 ₪ על המוכר למסור לצרכן, במועד ביצוע עסקה, חוזה בכתב בשפה שבה נעשתה העסקה.
החוזה הינו מסמך הכולל את הפרטים הבאים  ומידע בדבר זכות הביטול על פי החוק, אשר יופיעו בחוזה, זה לצד זה (במקובץ) בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות
 

כן
קיבלתי את החוזה אך אין בו מידע על זכות הביטול
לא
לשאלה הקודמת