המועצה > פרוייקטים > צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה > צרכנות בקליק: ביטול עסקה > באיזה אופן התבצעה העסקה? > בבית | בעבודה | בבסיס > האם רכשת מוצר או שירות? > שירות > מהו סוג השירות? > שירות מתמשך

ביטול עסקת רוכלות

רכישה אחרת

3

שירות מתמשך

ביטול עסקת רוכלות

האם קיבלת חוזה בכתב?
לשאלה הקודמת