המועצה > פרוייקטים > צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה > צרכנות בקליק: ביטול עסקה > באיזה אופן התבצעה העסקה? > בבית | בעבודה | בבסיס

ביטול עסקת רוכלות

רכישה אחרת

1

בבית | בעבודה | בבסיס

ביטול עסקת רוכלות

האם רכשת מוצר או שירות?
לשאלה הקודמת