המועצה > מדריכים > המדריך לביטול עסקה > קבוצה 5


קבוצה 5: מוצרים/שירותים הנמכרים בשיטת הפרזנטציה


שיטת הפרזנטציה: אירוע הצגה, שבו העוסק מזמין צרכנים, לעתים באמצעות פיתוי ( מתנה, זכייה בפרס) כדי להציג מוצרים או שירותים שהוא מעוניין למכור.

לדוגמא: עסק מזמין צרכנים לאירוע השקת מוצר חדש בבית העסק או בבית מלון, בו יחולק שובר מתנה על כל רכישת המוצר.

מועד אחרון לביטול:
- במוצר: תוך 14 יום מיום קבלת המוצר
- בשירות מתמשך: תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה או מסירת חוזה בכתב, לפי המאוחר, גם אם הוחל בנתינתו.
- בשירות חד פעמי: תוך 14 יום מיום עשיית העסקה ועד יומיים ( 2 ימי עסקים) קודם למועד תחילת השירות.